Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2009

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιτωλικού

Συνεδριάζει την Τετάρτη 4-3-2009 και ώρα 6,30μμ το ΔΣ Αιτωλικού με τα παρακάτω θέματα:
1. Αίτηση Εκκλησιαστικού Συμβουλίου ΙΝ Κοίμησης Θεοτόκου για επιχορήγηση
2. Αποδοχή ποσού 3.240,00€ και ψήφιση πίστωσης για σχολικούς τροχονόμους
3. Γνωμοδότηση για έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας Π.Υ.Κ. πλυντήριο – λιπαντήριο οχημάτων ιδιοκτησίας Καρέτσου Παν & σια οε
4. Γνωμοδότηση για έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας Συσκευαστήριο Αγροτικών Προϊόντων ιδιοκτησίας Θ Κωστόπουλος & Σια ΕΠΕ
5. Γνωμοδότηση για έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα «Εργαστήριο αλουμινοκατασκευών» ιδιοκτησίας Χουλιάρας Μιχάλης & Σια ΟΕ
6. Αξιολόγηση και υπαγωγή χώρου διάθεσης αδρανών αποβλήτων με αποκατάσταση πρώην λατομείου σε γήπεδο έκτασης 8.958,13 μ2 στην περιοχή «Αγ Παρασκευή» του Δήμου Αιτωλικού
7. Έγκριση απολογισμών έτους 2008 των σχολείων του Δήμου μας
8. Ορισμός νέων μελών ΔΣ Συνδέσμου Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων 4ης Γ.Ε.Ν. Αιτ/νιας
9. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και Περιφέρειας Δυτ Ελλάδας για ανάθεση καθηκόντων στο πολιτικό μηχανικό του Δήμου μας
10. Σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα»
11. Αίτηση Γιγκλά Σταύρου για πρακτική εξάσκηση ως υδραυλικός
12. Συνέχιση προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» από 1/1/2009 έως 30/4/2009
13. Άδεια χορήγησης εκσκαφής νέας τηλεφωνοδότησης στον ΟΤΕ


Δεν υπάρχουν σχόλια: