Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2010

Γ. Αναγνωστόπουλος: Συνεχίζουν τη λειτουργία τους οι Αλυκές Τουρλίδας


Ο δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, Γιάννης Αναγνωστόπουλος με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Μεσολογγίου, για εκκαθάριση της Δημοτικής Επιχείρησης Αλυκών Τουρλίδας προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Οι Αλυκές Τουρλίδας συνεχίζουν να αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και η λειτουργία τους, ......
ύστερα από την απόφασή μας για εκκαθάριση, περιέρχεται στη δικαιοδοσία των υπηρεσιών του δήμου

Δηλαδή, σε καμιά περίπτωση, η εκκαθάριση της δημοτικής επιχείρησης, δεν συνεπάγεται κλείσιμο της αλυκής, καθώς με βάση την κείμενη νομοθεσία, ο δήμος έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει την Αλυκή. Κάτι που πιστεύω ότι θα γίνει από τη νέα δημοτική αρχή.
Η απόφαση για εκκαθάριση ήταν υποχρεωτική για εμάς, από το Ν. 3463/2006.
Επιπλέον θα πρέπει να ξεκαθαρίσω, ότι κατά θητεία μας  ήταν αδύνατη η άμεση εξυγίανση της επιχείρησης, εξαιτίας της οικονομικής κατάστασής της, την 1η Ιανουαρίου 2007 λόγω  των δανειακών της υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της σε τρίτους. Μια κατάσταση που καθιστούσε απαγορευτική την μετατροπή της δημοτικής επιχείρησης, σε «Α.Ε.» στα τέλη του 2007.
Μάλιστα θεωρώ, ότι οι επανεκλεγέντες δημοτικοί σύμβουλοι με τον συνδυασμό του νέου δημάρχου Μεσολογγίου, κ.κ. Βασίλης Κυτάγιας και Κώστας Πουλής που διετέλεσαν πρόεδροι στη δημοτική επιχείρηση κατά τη θητεία της δημοτικής μας αρχής, μπορούν να επιβεβαιώσουν την αρνητική οικονομική εικόνα που παραλήφθηκε, αλλά και τις σημαντικές πρωτοβουλίες που αναλήφθηκαν για την βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.
Αρκεί να επαναλάβω, ότι από το δήμο καταβλήθηκαν για την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της επιχείρησης, περισσότερα των 400.000€, ενώ το εποχικό προσωπικό που προσλαμβανόταν ήταν το απαραίτητο και μόνο, για τη συγκομιδή και τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της αλυκής.
Τέλος στο νεοεκλεγέντα δήμαρχο Μεσολογγίου, έχει δοθεί ενημερωτικό σημείωμα, για την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης για ενημέρωσή του, όπως και για όλους τους τομείς του δήμου.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: