Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2010

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ Ε.Ε ΚΑΙ ΟΑΕΔ

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ 45 – (30200) – ΤΗΛ. 26310-22281 – (FAX 26310-25251)
                       
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διοίκηση του Ε.Κ. Μεσολογγίου...... συνεχίζοντας τις επαφές της για τα προβλήματα των εργαζομένω είχε στις 22/12/2010 συναντήσεις εργασίας με τους Προϊσταμένους της Επιθεώρησης Εργασίας και του ΟΑΕΔ Μεσολογγίου. κατά την διάρκεια των ως άνω συναντήσεων διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

1) Όσον αφορά την Επιθεώρηση Εργασίας Μεσολογγίου είναι δια γυμνού οφθαλμού πλέον ορατή η έλλειψη προσωπικού για διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων και επιβολή των νομίμων κυρώσεων, αναφορικά και με την εντεινόμενη το τελευταίο χρονικό διάστημα επίθεση των εργοδοτών απέναντι στα θεσπισμένα δικαιώματα των εργαζομένων [ωράριο εργασίας, συλλογικές συμβάσεις απασχόλησης, καταβολή επιδόματος εορτών (δώρο Χριστουγέννων) κ.λπ.]. Την όλη κατάσταση επιβαρύνει το γεγονός ότι ολόκληρη υπηρεσία της πρωτεύουσας του Νομού Αιτωλ/νίας, δεν διαθέτει υπηρεσιακό αυτοκίνητο για την μετακίνηση του προσωπικού της κατά την εκτέλεση του έργου της! Και βέβαια απαιτούνται τουλάχιστον τέσσερα (4) άτομα για την ομαλή λειτουργία της Επιθεώρησης Εργασίας.

2) Το μέγα θέμα που κατά την εκτίμησή μας θα ανακύψει στο άμεσο μέλλον είναι η κατάργηση της Επιθεώρησης Εργασίας στην έδρα του Νομού και η μετακίνηση ή συγχώνευσή της με εκείνη στο Αγρίνιο. Να επισημάνουμε εδώ ότι δεν υπάρχει καμιά νομιμοποιητική βάση να γίνει κάτι τέτοιο, διότι η υπηρεσία του Μεσολογγίου εξυπηρετεί τους μισούς ήδη Καποδιστριακούς Δήμους του Νομού Αιτωλ/νίας, αφενός και αφετέρου το γεωγραφικό εύρος της Αιτωλ/νίας είναι τέτοιο που απαιτεί την λειτουργία δύο (2) Επιθεωρήσεων Εργασίας μία (1) στο Μεσολόγγι και μία (1) στο Αγρίνιο. Θεωρούμε λοιπόν ότι όλοι οι φορείς της πόλης, οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι καθώς και οι νεοεκλεγέντες Δήμαρχοι, πρέπει ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΝ!

3) Όσον αφορά τον ΟΑΕΔ Μεσολογγίου η Διοίκηση του Ε.Κ. Μεσολογγίου θεωρεί ότι απαιτούνται άμεσες ενέργειες στελέχωσής του με το απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό καθώς και πλήρης ενημέρωσή του από την Διοίκηση του ΟΑΕΔ για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ανεργίας και κατάρτισης από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.

Τέλος επισημαίνουμε ότι επειδή τείνει να γίνει “καθεστώς” η μη καταβολή των δεδουλευμένων προς τους εργαζόμενους, καθώς και η μη καταβολή του δώρου (επιδόματος) Χριστουγέννων, μέσα στην τασσόμενη προθεσμία, πιστεύουμε ότι πρέπει ΑΜΕΣΑ να κινηθεί η διαδικασία αυτοφώρου, από τους κοινωνικούς επιθεωρητές εργασίας του Σ.Ε.Π.Ε., ώστε να εφαρμοσθεί η κείμενη εργατική νομοθεσία και οι ποινικές κυρώσεις του ΑΝ 690/45, που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2336/95.        
 
Η Διοίκηση
του Ε.Κ. Μεσολογγίου     

Δεν υπάρχουν σχόλια: