Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010

Αποχετευτικό δίκτυο Κεφαλόβρυσου- Αιτωλικού

Εγκρίθηκε ομόφωνα χθες (Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010) από το Νομαρχιακό Συμβούλιο η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του αρ. 22 του Ν. 3614/2007 ανάμεσα στη Νομαρχιακή Αυτοδίοικηση Αιτωλοακαρνανίας και το Δήμο Αιτωλικού....... με τίτλο: «Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων Κεφαλοβρύσου- Αιτωλικού» συνολικού προϋπολογισμού ύψους 2.366.400,00
            Η Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας ως φορέας έχων διαχειριστική επάρκεια αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου.
            Η σύναψη της προγραμματικής σύμβασης είναι απαραίτητη για την ένταξη του έργου στο τομεακό πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΠΠΕΡΑΑ)».
        Σκοπός του έργου είναι η αντιμετώπιση των προβλημάτων ρύπανσης του υπόγειου, του επιφανειακού αλλά και του θαλάσσιου υδατικού περιβάλλοντος που υφίσταται τις ακραίες συνέπειες από το πεπαλαιωμένο σύστημα συλλογής και μεταφοράς λυμάτων του οικισμού του Αιτωλικού και την έλλειψη δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό Κεφαλόβρυσο του Δήμου Αιτωλικού.
         Το έργο αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα:
Υποέργο 1: Μελέτες για την ανακατασκευή Α/Σ ακαθάρτων Αιτωλικού και κατασκευής εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης Κεφαλόβρυσου, το οποίο έχει ήδη ανατεθεί σύμφωνα με το Ν. 3463/06 με επιμέρους απευθείας αναθέσεις βάσει του Κ.Δ.Κ.
Υποέργο 2: Εργολαβία για την ανακατασκευή των Α/Σ ακαθάρτων Αιτωλικού, το οποίο προβλέπεται να δημοπρατηθεί βάσει του Ν. 3669/08 με εφαρμογή του μειοδοτικού συστήματος δημοπράτησης.
Υποέργο 3: Εργολαβία για την κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης κεφαλόβρυσου, το οποίο προβλέπεται να δημοπρατηθεί βάσει Ν.3669/08 με εφαρμογή του μειοδοτικού συστήματος δημοπράτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: