Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010

Το Σωματείο Ελευθέρων Αλιέων Αιτωλικού καταγγέλλει


Με έκπληξη και μετά από προσωπικές παρεμβάσεις του ΔΣ του σωματείου μας προς όλες τις κατευθύνσεις, πληροφορηθήκαμε τις προτάσεις του Δήμου Αιτωλικού για την υλοποίηση του προγράμματος Leader αλιείας στην περιοχή μας.
Καταγγέλλουμε ότι, αυτές οι προτάσεις είναι αποτέλεσμα μεθόδευσης. ........
Ο απαράδεκτος τρόπος με τον οποίο ενήργησε η Δημοτική αρχή, η οποία αν και όφειλε να ενημερώσει όλους τους φορείς και να συνθέσει προς το καλύτερο τις όποιες απόψεις, ώστε να έχουν πρακτικό αντίκρισμα οι δημόσιες επενδύσεις που δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν (το εν λόγο κοινοτικό πρόγραμμα), αυτή προτίμησε την επιβολή κάποιων επενδύσεων σύμφωνα με δικά της, άγνωστα προς εμάς κριτήρια.

Η διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε, δεν τιμά το Δήμο μας και ιδίως τον ίδιο τον Δήμαρχο, Νίκο Γαλάνη.

Για παράδειγμα, στο πρόγραμμα αυτό υπάρχει η ρήτρα η οποία λέει, ότι για την απόφαση ή μη πραγματοποίησης κάποιας επένδυσης, παρών πρέπει να είναι και αντιπρόσωπος του σωματείου των αλιέων. Το πρόβλημα αυτό αντιμετωπίστηκε από τη Δημοτική αρχή, με την παρουσία μέλους του Δημοτικού Συμβουλίου, τον οποίο παρουσίασε ως αντιπρόσωπο των ψαράδων. Ο κύριος αυτός, αν και μέλος του σωματείου μας δεν είχε ποτέ την ιδιότητα του αντιπροσώπου του ΔΣ, ούτε έχει εκλεγεί σε κάποια θέση του.
Με αυτό τον τρόπο νομιμοποίησε την διαδικασία επιλογής δημοσίων επενδύσεων, από τον πίνακα επιλέξιμων δαπανών δημοσίων έργων του προγράμματος.
Συνέπεια όμως αυτών είναι, οι προτάσεις οι οποίες κατατέθηκαν να μην είναι λειτουργικές και πολλές από αυτές μη εφαρμόσιμες.

Για παράδειγμα το κτήριο που έχει προταθεί για μουσείο αλιευτικής τέχνης (Α΄ εργατικές κατοικίες), δεν είναι δημοτικό κτίσμα, αλλά και ο χώρος που βρίσκετε, η εμπειρία έχει δήξει ότι δεν μπορεί να υπάρξει στη παραδοτέα του μορφή, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Οι δέστρες που προτείνονται, είναι έργο που περισσότερο θα στοιχήσουν οι άδειες παρά το ίδιο το έργο. Πράγμα που έχει επισημανθεί στον ίδιο το Δήμαρχο από τον υπεύθυνο της αναπτυξιακής εταιρείας. Για κάποιους λόγους όμως αυτή η επένδυση αφού αποσύρθηκε στην αρχή, τελικά επιβλήθηκε.

Το πάρκο αναψυχής με το παρατηρητήριο για την λιμνοθάλασσα, έχει προταθεί να γίνει στη βόρεια πλευρά του Αιτωλικού (σημερινό δημοτικό παρκινγκ). Σε αυτό το έργο δεν χρειάζεται να πούμε κάτι, παρά να θέσουμε το ερώτημα, ποιος γονιός θα πάει τα παιδιά του σε ένα πάρκο όπου βρίσκετε ανάμεσα σε τρείς δρόμους; και μάλιστα οι δύο να είναι ταχείας διέλευσης!

Το κονδύλι που έχει προταθεί για το Μουσείο Κατράκη είναι της τάξης των 105.000 ευρώ. Θεωρούμε απαράδεκτο αυτά τα χρήματα να μην επενδυθούν σε άλλο κτήριο του Αιτωλικού, ώστε να βοηθήσουν στη αναβάθμιση της πόλης μας. Αν θέλει να καλλωπίσει κάτι η Δημοτική αρχή του Αιτωλικού στο κτήριο του Μουσείου, καλό θα ήταν να σφραγίσει την παράνομη έξοδο του κεντρικού σωλήνα της αποχέτευσης, που είναι ακριβώς απέναντι από το Μουσείο και ρίχνει τα λύματα απευθείας στη λιμνοθάλασσα, πριν αυτά φτάσουν στο βιολογικό καθαρισμό (ο οποίος έτσι και αλλιώς δεν λειτουργεί).

Όλα αυτά σημαίνουν ότι τα έργα που έχει προτείνει η σημερινή Δημοτική αρχή είναι μη λειτουργικά, εκφράζουν προσωπικά οράματα και βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να δηλώσουμε ότι το σωματείο μας στη περίπτωση που δεν αποσυρθούν ή δεν τροποποιηθούν αυτές οι προτάσεις, θα αποσύρουμε την υπογραφή της στήριξής μας στο πρόγραμμα του Leader αλιείας, με συνέπεια την απόταξη της περιοχής μας από το εν λόγο πρόγραμμα.


ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Υποδομές με στόχο την τουριστική αξιοποίηση των παράκτιων περιοχών (όπως δημιουργία παρατηρητηρίων, διευκόλυνση της διεξαγωγής δραστηριοτήτων κατάδυσης και παρατήρησης θαλάσσιου περιβάλλοντος και συναφείς παρεμβάσεις), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
2. Δημιουργία Τοπικών Κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (όπως γραφεία τουριστικών πληροφοριών, τουριστικά περίπτερα και λοιπά σημεία προβολής και προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των αλιευτικών περιοχών)
3. Υποδομές μικρής κλίμακας για την ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους και πολιτιστικής κληρονομιάς, αξιοθέατων και μνημείων της φύσης ή του πολιτισμού, εξαιρούμενων των μνημείων που εμπίπτουν σε αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού
4. Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για την μετατροπή τους σε μουσεία που σχετίζονται με την αλιευτική, λαογραφική, πολιτιστική κληρονομιά, κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, βιβλιοθήκες, ωδεία, χώρους άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων (θέατρο ή κινηματογράφος)
Παρεμβάσεις για την στήριξη πολιτιστικών φορέων για δημιουργία υποδομών μικρής κλίμακας και την προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών κλπ Οι συγχρηματοδοτούμενες παρεμβάσεις δεν μπορούν να συνδέονται με την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Μουσείο αλιευτικής τέχνης Αιτωλικού (105.000€)
Η ενέργεια περιλαμβάνει την αξιοποίηση κτιρίου που βρίσκεται κοντά στις εργατικές κατοικίες του Αιτωλικού και τη μετατροπή του σε Μουσείο Αλιευτικής Τέχνης. Στα εκθέματά του θα περιλαμβάνονται παραδοσιακά αλιευτικά σκάφη (γαϊτες, πρυάρια), παραδοσιακά αλιευτικά εργαλεία (σταφνοκάρι, καμάκι, τράϊνα), φωτογραφίες και κείμενα από την αλιευτική ζωή, φωτογραφίες – αναφορές για είδη ψαριών που συναντώνται στη λιμνοθάλασσα Αιτωλικού, μακέτα της λιμνοθάλασσας, αεροφωτογραφίες, ιστορικοί χάρτες.
Η παρέμβαση περιλαμβάνει:
• Χρωματισμούς
• Αντικατάσταση κουφωμάτων
• Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
• Καθαιρέσεις
• Επιχρίσματα
• Πρόσβαση για άτομα με αναπηρίες
• Κατασκευή WC
• Προμήθεια εξοπλισμού (H/Y, fax)
• Προμήθεια επίπλων (γραφεία, βιβλιοθήκες κλπ)
• Αγορά εκθεμάτων που σχετίζονται με την τοπική αλιευτική κληρονομιά
Η δημιουργία του μουσείου αλιευτικής τέχνης θα συντελέσει:
• αφενός στη διαμόρφωση ενός «οικοτουριστικού μονοπατιού» στην περιοχή, σε συνέργεια με άλλες παρεμβάσεις που προτείνονται στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος (4.1.2.1.1, 4.1.2.1.2, 4.1.2.1.3, 4.1.2.1.4, 4.1.2.1.7, 4.1.2.1.8, 4.1.2.2.1), καθώς τα εκθέματα που θα περιλαμβάνει θα έχουν και οικοτουριστικό ενδιαφέρον
• και αφετέρου στη διαμόρφωση ενός «πολιτιστικού μονοπατιού» στην περιοχή, σε συνέργεια τόσο με άλλες παρεμβάσεις που προτείνονται στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος (4.1.2.1.5, 4.1.2.1.6, 4.1.2.2.1, 4.1.2.2.3, 4.1.2.2.4) όσο και με τα υπόλοιπα μνημεία πολιτισμού στην περιοχή παρέμβασης (π.χ. Αρχαία Πλευρώνα, Κάστρο Ναυπάκτου, Οικία Λόρδου Βύρωνα, Οικία - Μουσείο Κωστή Παλαμά, Οικία - Μουσείο Τρικούπη, Οικία Τζαβέλα, Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης Μεσολογγίου, Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης Χρήστου και Σοφίας Μοσχανδρέου, Λαογραφικό Μουσείο Μεσολογγίου), καθώς το μουσείο θα αναδεικνύει την αλιευτική πολιτιστική κληρονομιά
Η διαμόρφωση των προαναφερόμενων «μονοπατιών» θα συμβάλλει στην παρότρυνση των επισκεπτών προκειμένου να επισκέπτονται διάφορα σημεία της περιοχής, να αλλάζουν παραστάσεις και να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ομορφιές που έχει να τους προσφέρει. Επίσης, η ενέργεια θα συμβάλει στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής, στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού, στην αύξηση της τουριστικής κίνησης, στην υποστήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, καθώς και στην ανάδειξη της περιοχής της λιμνοθάλασσας.
Σήμανση μνημείων πολιτισμού Αιτωλικού (7.000€)

Η ενέργεια περιλαμβάνει τη σήμανση για μνημεία που βρίσκονται στο «νησί» του Αιτωλικού, όπως το Μουσείο Χαρακτικής «Βάσως Κατράκη», το Λαογραφικό Μουσείο Αιτωλικού, οι Ιεροί Ναοί Ταξιαρχών και Παναγίας (έχουν χαρακτηρισθεί ως αρχαιολογικοί χώροι).
Η παρέμβαση θα περιλαμβάνει την τοποθέτηση πινακίδων καθοδήγησης και ενημέρωσης (αναφορές με ιστορικά στοιχεία) των επισκεπτών, οι οποίες θα εναρμονίζονται πλήρως με το φυσικό περιβάλλον και θα κατασκευασθούν με φιλικά προς το περιβάλλον υλικά.
Η συγκεκριμένη ενέργεια θα συντελέσει στη διαμόρφωση ενός «πολιτιστικού μονοπατιού» σε συνέργεια με τις ενέργειες 4.1.2.1.4, 4.1.2.1.6, 4.1.2.2.1, 4.1.2.2.2, 4.1.2.2.3 και 4.1.2.2.4 του τοπικού προγράμματος, καθώς και σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα μνημεία πολιτισμού στην περιοχή παρέμβασης (π.χ. Αρχαία Πλευρώνα, Κάστρο Ναυπάκτου, Οικία Λόρδου Βύρωνα, Οικία - Μουσείο Κωστή Παλαμά, Οικία - Μουσείο Τρικούπη, Οικία Τζαβέλα, Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης Μεσολογγίου, Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης Χρήστου και Σοφίας Μοσχανδρέου, Λαογραφικό Μουσείο Μεσολογγίου). Επίσης, θα συμβάλλει στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής, στην ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων, στην αύξηση της τουριστικής κίνησης και στην υποστήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η ενέργεια δεν περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε μνημεία αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού.

Βελτίωση εγκαταστάσεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Χαρακτικής «Βάσω Κατράκη» (105.000€)

Η ενέργεια περιλαμβάνει παρεμβάσεις για τη βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων, τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Μουσείου Χαρακτικής «Βάσω Κατράκη». Το εν λόγω μουσείο είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μουσείο αμιγώς χαρακτικής τέχνης, φιλοξενώντας περισσότερα από 500 έργα, μήτρες και χαρακτικά της μεγάλης Ελληνίδας χαράκτριας, αλλά και άλλων εικαστικών δημιουργών.
Ο χώρος θα λειτουργεί και ως Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης, καθώς αποτελεί το χώρο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στο «νησί» του Αιτωλικού. Έτσι, διασφαλίζεται ότι οι επισκέπτες θα ενημερώνονται για τα υπόλοιπα επισκέψιμα σημεία της περιοχής παρέμβασης και θα κατευθύνονται προς αυτά.
Η παρέμβαση περιλαμβάνει:
• Επιχρίσματα
• Χρωματισμούς
• Επιδιόρθωση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων
• Εγκατάσταση κλιματιστικού συστήματος
• Κατασκευή WC
• Μονώσεις
• Διαμόρφωση εξώστη στο πίσω μέρος του κτιρίου (εσκαφές, θεμελίωση, μεταλλική κατασκευή φορέα και στέγασης)
• Διαμόρφωση εργαστηρίων (πάγκοι εργασίας, ντουλάπες κλπ)
• Διαμόρφωση χώρου προβολής (ηχητική – μικροφωνική εγκατάσταση, video-projector, Η/Υ)
• Πλακόστρωση εισόδου μουσείου
• Δημιουργία θέσεων αναμονής – αναψυχής (παγκάκια, κιόσκι) των επισκεπτών
• Κοπή παρασιτικής βλάστησης
Η συγκεκριμένη ενέργεια, σε συνέργεια με τις ενέργειες 4.1.2.1.4, 4.1.2.1.5, 4.1.2.2.1, 4.1.2.1.2, 4.1.2.2.3, 4.1.2.2.4 του τοπικού προγράμματος, καθώς και σε συνάρτηση με τα υπόλοιπα μνημεία πολιτισμού στην περιοχή παρέμβασης (π.χ. Αρχαία Πλευρώνα, Κάστρο Ναυπάκτου, Οικία Λόρδου Βύρωνα, Οικία - Μουσείο Κωστή Παλαμά, Οικία - Μουσείο Τρικούπη, Οικία Τζαβέλα, Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης Μεσολογγίου, Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης Χρήστου και Σοφίας Μοσχανδρέου, Λαογραφικό Μουσείο Μεσολογγίου), θα συντελέσει στη διαμόρφωση ενός «πολιτιστικού μονοπατιού», το οποίο θα παροτρύνει τους επισκέπτες να επισκέπτονται διάφορα σημεία της περιοχής, να αλλάζουν παραστάσεις και να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ομορφιές που έχει να τους προσφέρει. Επίσης, θα συμβάλλει στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής, στην ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων, στην αύξηση της τουριστικής κίνησης και στην υποστήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Το Μουσείο Χαρακτικής «Βάσως Κατράκη» δεν είναι μνημείο αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού.

Πάρκο αναψυχής και παρατήρησης Βόρειας Παραλίας Αιτωλικού (115.500€)

Η ενέργεια περιλαμβάνει τη δημιουργία πάρκου αναψυχής και παρατήρησης σε χώρο που βρίσκεται βόρεια της πόλης του Αιτωλικού και κάτω από τον περιφερειακό δρόμο που διέρχεται από το «νησί». Για τη δημιουργία του πάρκου απαιτούνται παρεμβάσεις τόσο για την διαμόρφωση του εδάφους και εργασίες πρασίνου όσο και για την δημιουργία μικρών έργων υποδομής, φιλικών προς το περιβάλλον και προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. Από το συγκεκριμένο χώρο υπάρχει δυνατότητα παρατήρησης της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού και της ορνιθοπανίδας που φιλοξενείται σε αυτή την περιοχή.
Στο πάρκο αναψυχής και παρατήρησης:
• θα πραγματοποιηθούν μικρής κλίμακας χωματουργικές εργασίες για τη διαμόρφωση του εδάφους και εργασίες πρασίνου
• θα δημιουργηθούν θέσεις θέας (κιόσκια, παγκάκια), θέσεις παρατήρησης (υπερυψωμένα παρατηρητήρια, καθώς μεταξύ του χώρου και της λιμνοθάλασσας παρεμβάλλεται ο περιφερειακό δρόμος) και περιπατητικοί διάδρομοι, με μέριμνα για την προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρίες και κατάλληλο φωτισμό. Επιπλέον, θα τοποθετηθούν κάδοι απορριμμάτων και χημικές τουαλέτες
• θα δημιουργηθεί μια μικρή παιδική χαρά για τους μικρούς επισκέπτες, καθώς η οχλαγωγία από το παιχνίδι των παιδιών δεν προκαλεί πρόβλημα λόγω της απόστασης του χώρου από τη λιμνοθάλασσα
• θα δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης
• θα τοποθετηθούν πινακίδες περιβαλλοντικής ενημέρωσης για είδη πουλιών και ψαριών, καθώς και όργανα παρατήρησης (κιάλια)
• σε σημείο του πάρκου και κάτω από κιόσκι θα τοποθετηθεί μακέτα της λιμνοθάλασσας αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά της περιοχής και επισημαίνοντας τα σημαντικά σημεία επισκεψιμότητας
Για την υλοποίηση του έργου δεν απαιτείται η απόκτηση γης, καθώς αυτή ανήκει στον Δήμο Αιτωλικού.
Στο χώρο θα πραγματοποιηθεί κατάλληλη δενδροφύτευση, ενώ θα ληφθεί μέριμνα και για την προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρίες. Η δημιουργία του πάρκου αναψυχής και παρατήρησης, σε συνέργια με άλλες παρεμβάσεις που προτείνονται στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος (4.1.2.1.1, 4.1.2.1.2, 4.1.2.1.3, 4.1.2.1.4, 4.1.2.1.8, 4.1.2.2.1), θα συντελέσει στη διαμόρφωση ενός «οικοτουριστικού μονοπατιού» στην περιοχή, το οποίο θα παροτρύνει τους επισκέπτες να επισκέπτονται διάφορα σημεία της περιοχής, να αλλάζουν παραστάσεις και να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ομορφιές που έχει να τους προσφέρει. Επίσης, η ενέργεια θα συμβάλει στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής, στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού, στην αύξηση της τουριστικής κίνησης, στην υποστήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, καθώς και στην ανάδειξη της περιοχής της λιμνοθάλασσας.

Δημιουργία μικρών παραδοσιακών αλιευτικών καταφυγίων (15.000€)

Η ενέργεια περιλαμβάνει τη δημιουργία μικρού παραδοσιακού αλιευτικού καταφυγίου στο «νησί» του Αιτωλικού, το οποίο διατηρούσε μεγάλο αριθμό μικρών φυσικών αλιευτικών καταφυγίων, ουσιαστικά σε κάθε γειτονιά, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού κατοίκων του «νησιού» που απασχολείται στην αλιεία. Στην πορεία των χρόνων, όμως, αυτά καταστράφηκαν από τις φυσικές καταστροφές και από την αμέλεια των κατοίκων και των αρχών, με αποτέλεσμα ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του «νησιού» να χαθεί. Τελευταία, δημιουργήθηκε ένα τέτοιο παραδοσιακό αλιευτικό καταφύγιο, από το λιμενικό ταμείο, αλλά αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να αναδείξει την πολιτιστική κληρονομιά και τη θέση της αλιευτικής δραστηριότητας στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό του «νησιού». Έτσι, η ενέργεια αποσκοπεί στη δημιουργία ενός (1) επιπλέον παραδοσιακού αλιευτικού καταφυγίου, ώστε αυτά τα μικρά «λιμανάκια» (δέστρες) να δώσουν διαφορετική μορφή στο Αιτωλικό και να ενισχύσουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα του «νησιού». Η παρέμβαση περιλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινων δεστρών για τις βάρκες των αλιέων (οι απαιτούμενες μελέτες δεν περιλαμβάνονται στο κόστος του έργου, καθώς θα εκπονηθούν με δαπάνη του Δήμου Αιτωλικού αμέσως μετά την έγκριση του τοπικού προγράμματος). Το παραδοσιακό αλιευτικό καταφύγιο θα είναι δυναμικότητας 10 – 15 βαρκών περίπου και θα αποτελούν ένα οικοτουριστικό μνημείο, καθώς αφενός θα αναδεικνύουν την αλιευτική παράδοση και αφετέρου η εξέδρα τους θα επιτρέπει στους επισκέπτες να παρατηρούν τη λιμνοθάλασσα και την ορνιθοπανίδα της περιοχής.
Η παρέμβαση σε συνέργια με άλλες παρεμβάσεις που προτείνονται στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος (4.1.2.1.1, 4.1.2.1.2, 4.1.2.1.3, 4.1.2.1.4, 4.1.2.1.7, 4.1.2.1.8, 4.1.2.2.1), θα συντελέσει στη διαμόρφωση ενός «οικοτουριστικού μονοπατιού» στην περιοχή, το οποίο θα παροτρύνει τους επισκέπτες να επισκέπτονται διάφορα σημεία της περιοχής, να αλλάζουν παραστάσεις και να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ομορφιές που έχει να τους προσφέρει. Επίσης, η ενέργεια θα συμβάλει στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής, στην ανάπτυξη του οικοτουρισμού, στην αύξηση της τουριστικής κίνησης, στην υποστήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, καθώς και στην ανάδειξη της περιοχής της λιμνοθάλασσας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: