Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2009

Ανάπλαση Δυτικής παραλίας Αιτωλικού

Στο Δημοτικό Συμβούλιο την 3-7-2009 τέθηκε το θέμα «Αποδοχή ποσού 150.000,00 € αναμόρφωση προϋπολογισμού και ψήφιση πίστωσης για το έργο: «Ανάπλαση Δυτικής παραλίας Αιτωλικού», το οποίο και ψηφίστηκε ομόφωνα...

Το ποσό αυτό προέρχεται από υπόλοιπα του προγράμματος ΕΤΕΡΠΣ (πρόγραμμα δημοσίων έργων) περασμένων ετών και θα διατεθεί από τον Δήμο Αιτωλικού προκειμένου να γίνει διαμόρφωση της Δυτικής παραλίας του Αιτωλικού.

Το έργο θα υλοποιηθεί από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτ/νίας, η οποία με πρόταση του Νομαρχιακού συμβούλου Αντώνη Γρίβα, θα αυξήσει το ποσό που διαθέτει ο Δήμος Αιτωλικού, φτάνοντας το στις 500.000,00 € συνολικά για το έργο αυτό.
Ήδη έχει ανατεθεί σε υπάλληλο των Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας, η μελέτη του έργου.

Να τονίσουμε ότι η Δυτική παραλία, όπως και όλες οι παραλίες του Αιτωλικού, ανήκουν στην δικαιοδοσία του Λιμενικού Ταμείου Μεσολογγίου, του οποίου Πρόεδρος είναι ο Κώστας Σταράμος, η βοήθεια του οποίου θεωρείται βέβαιη για την υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου.

Την βοήθεια του προσφέρει από την πλευρά του και ο Αιτωλικιώτης Αρχιτέκτονας Ζαφείρης Καρβέλης, ο οποίος έχει εκπονήσει ήδη ένα σχέδιο για την Δυτική παραλία, στην οποία δραστηριοποιήθηκε για χρόνια σαν επαγγελματίας και γνωρίζει πολύ καλά τις ανάγκες των καταστημάτων εκεί, αλλά και τις ανάγκες των περιοίκων.

Όταν ολοκληρωθεί η μελέτη, θα κατατεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση και στη συνέχεια επειδή η περιοχή εντάσσεται στον Νόμο περί αιγιαλό και παραλία, μέσω του Λιμενικού Ταμείου Μεσολογγίου, θα προωθηθεί για αδειοδότηση στα εμπλεκόμενα Υπουργία ΥΠΕΧΩΔΕ, Εθνικής Άμυνας κλπ.
Είναι ένα έργο που θα τονώσει την οικονομία του Αιτωλικού, μέσω της τουριστικής κίνησης που θα αυξηθεί και αποβλέπει στην προσελκύσει κόσμου και τον Χειμώνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: