Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2009

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιτωλικού

Συνεδριάζει την Παρασκευή 3-7-2009 και ώρα 7,00μμ το ΔΣ Αιτωλικού με τα παρακάτω θέματα:

1. Αίτηση για τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων για σφαγεία Αιτωλικού
2. Αίτηση Ο.Τ.Ε. ΑΕ για μετατόπιση καλωδίων
3. Γνωμοδότηση για τη χορήγηση βεβαίωσης κυκλοφοριακής σύνδεσης και απότμηση πεζοδρομίου για το πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται επι της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων στο ΔΔ Κεφ/σου Δ Αιτωλικού
4. παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών έργου: «Αποχέτευση οικισμού Κεφαλοβρύσου»
5. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την δραστηριότητα: «Εργοστάσιο μορφοποίησης και επεξεργασίας επίπεδου γυαλιού» ιδιοκτησίας Τσόλας Δημ & Σια στην περιοχή εντός οικισμού «Μπούζα» Δ Αιτωλικού
6. Τροποποίηση της υπ αριθμ 15/09 απόφασης ΔΣ σχετικά με τη σχολική επιτροπή Γυμνασίου (Δ/ντής)
7. Αποδοχή ποσού 150.000,00 € αναμόρφωση προυπολογισμού και ψήφιση πίστωσης για το έργο: «Ανάπλαση Δυτικής παραλίας Αιτωλικού»
8. Αποδοχή ποσού 21.000,00 € (ΣΑΤΑ Πολιτική Προστασία 2009), κατανομή ποσού και ψήφιση πίστωσης για εκτέλεση έργων.
9. Αποδοχή ποσού 81.150,00 € και ψήφιση πίστωσης για προμήθεια απορριμματοφόρων Δ Αιτωλικού.
10. Αποδοχή ποσού 53.216,96 € από ΣΑΤΑ 2009, κατανομή ποσού και ωήφιση πίστωσης για εκτέλεση έργων.
11. Αποδοχή ποσού 137.265,75 € από ΣΑΤΑ 2009, (β΄ δόση) κατανομή ποσού και ψήφιση πιστώσεων για εκτέλεση έργων.
12. Αποδοχή ποσού 38.367,50 € κατανομή ποσού και ψήφιση πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων.
13. Αναμόρφωση προυπολογισμού έτους 2009.
14. Αίτηση Δημοτικής Βιβλιοθήκης ΔΔ Σταμνάς.
15. Αίτηση Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων (Αθήνα) για χορήγηση χώρου – γραφείου για δημιουργία συλλόγου.
16. Ορισμός επιτροπής για εκτίμησης και ανταλλαγή ακινήτων:
Α) Ανδρέα Αντωνόπουλου
Β) Τσορτού Γεωργίου


Δεν υπάρχουν σχόλια: