Τρίτη, 14 Ιουλίου 2009

Αυτόματα καταγραφικά στα γεφύρια Αιτωλικού

Σήμερα το πρωί, συνεργείο της Εποπτείας Αλιείας Μεσολογγίου, τοποθέτησε αυτόματα καταγραφικά στάθμης και αλατότητας του νερού, στις άκρες των δύο γεφυριών, καθώς και στο θαλάσσιο χώρο του Πόρου...
Επικεφαλής του συνεργείου ήταν ο Διευθυντής της Εποπτείας Αλιείας κ. Βαγγέλης Δημητρίου, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι τα αυτόματα καταγραφικά τοποθετήθηκαν με δαπάνη της Εποπτείας Αλιείας και σκοπό έχουν να καταγράφουν την αλατότητα των νερών σε συνδυασμό με την στάθμη του νερού, στοιχεία τα οποία θα λαμβάνει η Εποπτεία Αλιείας μία φορά την εβδομάδα.
Αφορμή της τοποθέτησης αυτής έδωσαν παλιότερες μετρήσεις που έγιναν στα γεφύρια και που κατά παράδοξο τρόπο έδειχναν περισσότερη αλατότητα στην Ανατολική γέφυρα απ’ ότι στην Δυτική.
Οι μετρήσεις στο ύψος του Πόρου σε συνδυασμό με τις μετρήσεις στα δύο Γεφύρια θα δώσουν χρήσιμες πληροφορίες, για την κίνηση των νερών, τόσο το καλοκαίρι που είναι ήρεμα, όσο και τον χειμώνα κατά την διάρκεια των θαλασσοταραχών.
Οι πληροφορίες αυτές θα γίνουν οδηγοί για να προταθούν τα κατάλληλα έργα, που θα εξυγιάνουν την λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού και θα βελτιώσουν την ποιότητα των νερών που εισέρχονται σ’ αυτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: