Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2009

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2008-2009


Από τo Γραφείο Νέων Αγροτών της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Nομού Αιτωλοακαρνανίας ανακοινώνεται ότι: ...
Ως ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2008-2009 ορίζεται η 15/07/2009, βάσει της υπ’ αριθ 8622/25-06-2009 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Νέων Αγροτών της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης (υπεύθυνοι κ. Χαραλάμπους Μιχαήλ και Βλάχος Σάββας) καθώς και στα κατά τόπους Γραφεία Γεωργικής Ανάπτυξης, τοπικούς Δήμους και Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: