Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2009

Γρ Ψαριανός: Ερώτηση στη Βουλή για υδρόθειο και βιολογικό Αιτωλικού

Ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Γρ. Ψαριανού
προς τους Υπουργούς ΠΕΧΩΔΕ, Αγροτ. Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
Από τις 22 Νοεμβρίου, οι ισχυροί άνεμοι στην περιοχή των λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου και Αιτωλικού έχουν καταστρέψει... τους ιχθυοφραγμούς που τις διαχωρίζουν από τη θάλασσαενώ με την κακοκαιρία στις 4 Δεκεμβρίου τα νερά του Πατραϊκού κόλπου εισχώρησαν στο κανάλι του Αιτωλικού. Εκδηλώθηκε έκλυση υδροθείου που είχε ως αποτέλεσμα το μαζικό θάνατο εκατοντάδων ψαριών. Χάθηκε το 50% της παραγωγής, πλήττοντας δραματικά το εισόδημα των αλιέων.Παράλληλα, στη λιμνοθάλασσα καταλήγουν μεγάλες ποσότητες νερού από τα αντλιοστάσια, τα οποία συλλέγουν τα αρδευτικά νερά της περιοχής. Τα νερά αυτά περιέχουν σε αφθονία υπολείμματα φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων που προκαλούν ευτροφισμό και συντείνουν στην ανάπτυξη βακτηρίων που παράγουν υδρόθειο.Επιπλέον, από πολλούς εκφράζονται επιφυλάξεις σχετικά με την ορθή λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της πόλης που δεν καθαρίζει επαρκώς τα λύματα που καταλήγουν στη λιμνοθάλασσα. Σύμφωνα με το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αν δε βρεθούν άμεσα λύσεις, οι επιπτώσεις από την αύξηση του υδροθείου δεν θα περιοριστούν στα ψάρια αλλά θα επηρεάσουν και τη δημόσια υγεία των κατοίκων στις γύρω περιοχές.
Σημειώνουμε ότι η ευρύτερη λεκάνη της λιμνοθάλασσας μαζί με το δέλτα του Αχελώου είναι ενταγμένες στη συνθήκη ΡΑΜΣΑΡ και με την ΚΥΑ (477/2006) έχουν ανακηρυχθεί εθνικά πάρκα.
Με βάση τα προαναφερόμενα,
Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:
Με ποιους τρόπους προτίθενται να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της δηλητηρίασης του νερού της λιμνοθάλασσας λόγω αύξησης του υδροθείου; Έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη;
• Επιστήμονες προτείνουν ως λύση την οξυγόνωση των υδάτων της λιμνοθάλασσας φυσικά ή τεχνητά. Υποστηρίζεται μια τέτοια λύση από τα Υπουργεία;
• Θα δοθούν αποζημιώσεις και έκτακτα βοηθήματα στους ιχθυοπαραγωγούς και στους ελεύθερους επαγγελματίες αλιείς για την τεράστια καταστροφή που υπέστησαν;
• Προτίθενται να προβούν σε μείωση του ενοικίου των μισθωτών των ιχθυοτροφείων προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά προβλήματα που προέκυψαν;
• Έχει γίνει έλεγχος από υπηρεσίες του Υπουργείου σχετικά με το αν λειτουργεί σωστά ο βιολογικός καθαρισμός του Αιτωλικού και αν ναι, πότε έγινε και ποια τα πορίσματά του;
Ο ερωτών βουλευτής
Γρηγόρης Ψαριανός

Δεν υπάρχουν σχόλια: