Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2009

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιτωλικού

Συνεδριάζει την Παρασκευή 23-1-2009 και ώρα 6,30μμ το ΔΣ Αιτωλικού με τα παρακάτω θέματα:
1. Αποδοχές ποσών για εκτέλεση έργων
2. Ορισμός Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων του Δήμου μας
3. Ορισμός επιτροπών για εκτέλεση έργων και παραλαβή υλικών
4. Επαναψήφιση πίστωσης για επιχορήγηση του Εκκλησιαστικού Συλλόγου «Αγίου Νικολάου» ΔΔ Σταμνάς
5. Σχετικά με τη σύμβαση λατομείων «Rigips»
6. Γνωμοδότηση για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για σφαγεία ιδιοκτησίας Σπύρου Γρίβα & Σία
7. Γνωμοδότηση για έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για εγκατάσταση φωτοβολταικού σταθμού ιδιοκτησίας της εταιρίας «Αιτωλική Ενεργειακή» ΑΕ
8. Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για το Διοικ. Συμβούλιο του Συνδέσμου Στερεών Αποβλήτων 4ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν Αιτ/νιας


Δεν υπάρχουν σχόλια: