Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2009

Οικολογικό έγκλημα στη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού

Αυτό που πολλοί υποπτευόταν και σιγοψιθύριζαν τα τελευταία χρόνια, αλλά ως δια μαγείας δεν είχε αποδειχθεί ποτέ, είναι πλέον γεγονός. Το εργοστάσιο της «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΑΕ» στο Κεφαλόβρυσο Αιτωλικού, δηλαδή το εργοστάσιο του «Ζούκα», μολύνει την λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού σε τεράστιο βαθμό. Στην έκθεση αυτοψίας της Δ/νσης Τεχνικών & Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Δ/νση Αλιείας Μεσολογγίου, με αριθμό πρωτ 127/21-1-2009, αναφέρεται ότι:
Κλιμάκιο υπηρεσιών αποτελούμενο από
1. Φορέα διαχείρισης Λιμνοθάλασσας
2. Δ/νση Αλιείας
3. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης
4. Δ/νση Υγιεινής
5. Δ/νση Περιβάλλοντος
Έκανε έλεγχο στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «ΑΜΑΛΘΕΙΑ» όπου διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν εντονότατα στοιχεία ρύπανσης, από ισχυρά χημικά (όπως έδειξαν οι αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους).
Τα χημικά αυτά μέσω δικτύου αποστραγγιστικών αυλακιών, περνούσαν από τον Άγιο Ιωάννη, στη συνέχεια από το Σταθμό Αιτωλικού και τέλος μέσω του αντλιοστασίου που βρίσκεται στην είσοδο της πόλης (προς Μεσολόγγι), κατέληγαν στο λιμνοθαλάσσιο χώρο της Νίδοβας.
Το εργοστάσιο διέθετε τα απόβλητα τις νυχτερινές ώρες, που λειτουργούσε και το αντλιοστάσιο.
Η έκθεση επισημαίνει: «Η οποιαδήποτε διάθεση αποβλήτων στο συγκεκριμένο αύλακα είναι ιδιαίτερα καταστροφική ρυπαίνοντας το κρισιμότερο σημείο της λιμνοθάλασσας, τη λιμνοθάλασσα του Αιτωλικού με το γνωστό πρόβλημα της έκκλησης υδρόθειου»
Και αφού κάνει μια ιστορική αναδρομή και ανάλυση για το υδρόθειο καταλήγει: «Κατά την άποψη της υπηρεσίας, γεγονότα όπως αυτά της εσκεμμένης ρύπανσης της λιμνοθάλασσας, μέσω της διοχέτευσης αποβλήτων σε αποστραγγιστικούς αύλακες ή λόγω υπερχειλίσεων ή ακόμα από τη μη λειτουργία συστημάτων βιολογικών καθαρισμών, εμποδίζουν την αποκατάσταση, του σε τόσο κρίσιμη κατάσταση οικοσυστήματος που επιχειρείτε είτε με την εκτέλεση έργων, είτε συντελείτε από τις φυσικές διεργασίες. Με τον τρόπο αυτό οι βελτιώσεις στο οικοσύστημα που είναι δεδομένο ότι καταγράφονται και ισχύουν, αποκτούν παροδικό χαρακτήρα»
Στην έκθεση επισυνάπτονται:
• Έγγραφο του κέντρου πληροφόρησης με αρ πρωτ 131/18-12-2000 όπου από τότε διαπιστώνεται παρουσία λυμάτων, απορριμμάτων και ελαιοκάρπων στο χώρο του εργοστασίου
• Φωτογραφία όπου φαίνεται το αυλάκι που κατασκευάστηκε μέσα στο εργοστάσιο και συνδέεται με το στραγγιστικό αύλακα
• Φωτογραφία του δείγματος νερού με σκούρο χρώμα
• Η έκθεση εξέτασης των δειγμάτων από το Χημείο με αρ πρωτ 19/14-1-2009
• Και τέλος απεικόνιση επί αεροφωτογραφίας της διαδρομής των λυμάτων από το εργοστάσιο μέχρι το αντλιοστάσιο που εκβάλει στη Νίδοβα.

Ολόκληρη την έκθεση αυτοψίας μπορείτε να την διαβάσετε παρακάτω, μεγεθύνοντας τις εικόνες

Δεν υπάρχουν σχόλια: