Τετάρτη, 20 Μαΐου 2009

Τα προβλήματα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αιτωλικού

Ο Δήμος Αιτωλικού προμηθεύτηκε μέσω προγράμματος Διαδημοτικής συνεργασίας, ένα πολυμηχάνημα για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας.
Στο μηχάνημα μπορούν να προσαρμοστούν διάφορα εξαρτήματα, όπως σκαπτικά...αποψίλωσης χόρτων, καθαρισμού ακτών, απόφραξης αποχέτευσης κλπ.
Το μηχάνημα τις τελευταίες ημέρες, δουλεύει στον τομέα της αποχέτευσης, πραγματοποιώντας αποφράξεις φρεατίων και σωληνώσεων.
Το πρόβλημα όμως είναι ότι ο Δήμος Αιτωλικού δεν απασχολεί χειριστή διπλωματούχο για το χειρισμό του μηχανήματος. Εντολή χειρισμού δίνετε από τους αρμόδιους, στον εργάτη που απασχολείτε στην αποχέτευση.
Έτσι μπαίνει το ερώτημα, σε περίπτωση ατυχήματος (που όλοι απευχόμαστε) ή σε περίπτωση καταγγελίας, ή σε περίπτωση ελέγχου από την αρμόδια εποπτεία εργασίας, τι θα γίνει;
Θα αναλάβει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος της τεχνικής υπηρεσίας την ευθύνη απέναντι στον Νόμο και τις ασφαλιστικές εταιρίες;
Θα πληρώσει κανείς από τους αρμοδίους τα πρόστιμα που θα προκύψουν σε περίπτωση ελέγχου, ή θα επιβαρύνετε πάλι τα άδεια ταμεία του Δήμου;
Προσωπικό με δίπλωμα χειριστή υπάρχει. Γιατί δεν χρησιμοποιούνται τα άτομα αυτά και χρησιμοποιείται απλός οδηγός;
Πόσο ακόμα θα κρατήσει κ. Αντιδήμαρχε των έργων, η αδιαφορία και η απαξίωση απέναντι στα προβλήματα που υπάρχουν και γιατί δημιουργείτε συνεχώς καινούργια;
Ερωτήσεις φιλολογικές μάλλον που θα μείνουν αναπάντητες!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια: