Πέμπτη, 28 Μαΐου 2009

Προκήρυξη του έργου της νέας γεώτρησης Αιτωλικού

Ο Δήμος Αιτωλικού προκήρυξε ανοιχτό διαγωνισμό για το έργο «Κατασκευή των απαραίτητων υποδομών και σύνδεση του δικτύου με τη νέα γεώτρηση Δ Αιτωλικού»...Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 415.000,00€ και αναλύεται σε υδραυλικές εργασίες προυπολ. 286.670,56€ και σε ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες προυπολ. 59.211,50€
Ο διαγωνισμός θα γίνει την Τρίτη 9-6-2009 και ώρα 10.00 πμ με το σύστημα υποβολής προσφορών.
Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίστηκε σε οκτώ (8) μήνες.


Δεν υπάρχουν σχόλια: