Τρίτη, 26 Μαΐου 2009

Πρόσληψη 15 ανέργων στον Δήμο Αιτωλικού

Η ΚΕΔΚΕ ανακοίνωσε 15.000 θέσεις εργασίας ανέργων σε 1.036 Δήμους της χώρας, για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.
Για τον Δήμο Αιτωλικού ανακοινώθηκαν 15 θέσεις.

Οι προσλήψεις θα γίνουν στις αρχές Ιουλίου και αφού το Υπουργείο Απασχόλησης καταθέσει στη Βουλή τροπολογία, βάση της οποίας οι άνεργοι που θα προσληφθούν, δεν θα έχουν δικαίωμα μονιμοποίησης.
Η επιλογή των ανέργων θα γίνει ιεραρχικά βάση λίστας που υπάρχει σε κάθε νομό.
Η κατανομή των θέσεων έγινε βάση του πληθυσμού κάθε Δήμου καθώς και τον αριθμό των Δημοτικών Διαμερισμάτων.
Έτσι στο Αιτωλικό αναλογούν 15 θέσεις ενώ στους γειτονικούς Δήμους οι θέσεις είναι σαφώς περισσότερες.
Η όλη προσπάθεια της ΚΕΔΚΕ γίνεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Απασχόλησης.
Το κόστος για όλους τους Δήμους ανέρχεται σε 60 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία το 60% θα επιβαρύνει την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: