Παρασκευή, 1 Μαΐου 2009

Καταδίκη Δημάρχου και συμβούλων. Τιμωρία χωρίς έγκλημα;

Η είδηση της καταδίκης του Δημάρχου Αιτωλικού Νίκου Γαλάνη και ολόκληρου του Δημοτικού Συμβουλίου της περιόδου 2003-2006, έσκασε σαν βόμβα στην πόλη του Αιτωλικού, αλλά προκάλεσε εντύπωση και σε όλο τον πολιτικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής...
Το αποτέλεσμα της δίκης το γνωρίζεται πλέον όλοι.
Ας δούμε όμως γιατί φτάσαμε σε αυτή τη καταδικαστική απόφαση, που δημιούργησε τόση αναστάτωση.

Η τότε Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει την διοίκηση του Δήμου την 1η Ιανουαρίου 2003. Ένα από τα προβλήματα που καλείται να λύσει, είναι η έλλειψη προσωπικού, ειδικά στον τεχνικό τομέα (καθαριότητα, ύδρευση, αποχέτευση κλπ).
Μετά από 3 μήνες λήγουν οι συμβάσεις 6 ατόμων που είχαν προσληφθεί από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και το πρόβλημα γίνεται εντονότερο.
Η πρόσληψη νέου προσωπικού είναι επιτακτική. Τα προβλήματα στην ύδρευση, στην αποχέτευση και στην καθαριότητα δεν μπορούν να περιμένουν.

Ο Δήμαρχος καλεί τους αρμόδιους υπαλλήλους του Διοικητικού προσωπικού του Δήμου και ζητάει να προχωρήσουν άμεσα στην προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση των κενών θέσεων, με συμβάσεις οκτάμηνης διάρκειας.
Οι αρμόδιοι υπάλληλοι ενημερώνουν τον Δήμαρχο ότι η διαδικασία αυτή θα διαρκέσει 5 με 6 μήνες από την στιγμή που θα ξεκινήσει μέχρι να ολοκληρωθεί. Αναλυτικά ένας (1) μήνας για την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την λήψη απόφασης πλήρωσης των θέσεων. Ένας (1) μήνας για την έγκριση της απόφασης από τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας. Δύο (2) μήνες για την έγκριση των προσλήψεων από τον ΑΣΕΠ και την άδεια προκήρυξης του διαγωνισμού. Και τέλος 1 με 2 μήνες για την προκήρυξη του διαγωνισμού, την δημοσίευση στον τύπο, την πάροδο των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων, την κατάταξη των υποψηφίων και την υπογραφή συμβάσεων με τους προσληφθέντες.
Ο χρόνος πιέζει και αναζητείται άλλος τρόπος πρόσληψης προσωπικού, με λιγότερες διαδικασίες αλλά πάντα νόμιμος.

Μετά από συνεννόηση με γειτονικούς Δήμους και αφού έγινε η σχετική σύσκεψη με τους αρμοδίους για το προσωπικό υπαλλήλους του Δήμου, επιλέχθηκε η λύση των δίμηνων συμβάσεων, οι οποίες απαιτούσαν πολύ λιγότερο χρόνο (1-2 μήνες) και ήταν και με κριτήρια του ΑΣΕΠ χωρίς να χρειάζεται η έγκριση του.
Βέβαια αυτό το είδους οι συμβάσεις μπορούν να γίνουν μόνο μια φορά σε διάστημα 12 μηνών, πράγμα το οποίο δεν το γνώριζε η Δημοτική Αρχή, αλλά και που δεν αναφέρθηκε και από καμία άλλη αρμόδια αρχή όπως θα δούμε παρακάτω.
Έτσι λοιπόν το θέμα των δίμηνων προσλήψεων ήρθε για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο και εγκρίθηκε παμψηφή.

Η απόφαση αυτή στάλθηκε στην περιφέρεια για το απαραίτητο έλεγχο της νομιμότητας της και αφού εγκρίθηκε, προχώρησε ο Δήμος στην πρόσληψη των εργαζομένων.
Μετά την πρόσληψη και όταν ήρθε η ώρα να πληρωθούν οι εργαζόμενοι, εκδόθηκαν τα απαραίτητα εντάλματα πληρωμής, ελεγχθήκαν από δύο υπαλλήλους ελεγκτές της Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου ως προς την νομιμότητα τους και αφού εγκρίθηκαν πληρώθηκαν οι εργαζόμενοι.
Η παραπάνω διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις, ακολουθήθηκε άλλες 4 φορές σε διάστημα 14 μηνών.

Κάποιο στιγμή και αφού διανύαμε την περίοδο της 5ης φοράς που είχαν προσληφθεί εργαζόμενοι με δίμηνες συμβάσεις, η Διευθύντρια προσωπικού του Δήμου ενημερώνει την Δημοτική Αρχή ότι με τηλεφωνική επικοινωνία υπαλλήλου του ΑΣΕΠ, ενημερώθηκε ο Δήμος ότι οι δίμηνες προσλήψεις είναι παράνομες. Συγχρόνως δέκα μέρες αργότερα φτάνει και επίσημο έγγραφο του ΑΣΕΠ που ζητάει να σταματήσουν οι δίμηνες συμβάσεις με το έκτακτο προσωπικό.
Η Δημοτική Αρχή σταματά αμέσως τις δίμηνες συμβάσεις υπακούοντας στο έγγραφο του ΑΣΕΠ.
Πως έμαθε το ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις αυτές; Από τον ίδιο τον Δήμο που κοινοποιούσε την διαδικασία των προσλήψεων, θεωρώντας ότι είναι όλα νόμιμα, ότι οι προσλήψεις γινόταν με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ και αφού δεν υπήρχε καμία ένσταση, όλα έδειχναν σωστά.

Συμπερασματικά λοιπόν έχουμε:
• Το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίζει ομόφωνα για προσλήψεις δίμηνης διάρκειας, για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του Δήμου
• Τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας να ελέγχουν κάθε φορά την νομιμότητα των αποφάσεων και να τις βρίσκουν νόμιμες
• Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου να προβαίνουν στην υπογραφή συμβάσεων με το προσωπικό δίμηνης διάρκειας, σύμφωνα με τους κανόνες της εργατικής νομοθεσίας, θεωρώντας την διαδικασία νόμιμη
• Οι αρμόδιοι ελεγκτές της Εφορίας Μεσολογγίου, να ελέγχουν τα εντάλματα πληρωμής του προσωπικού που προσλαμβανόταν με τις αποφάσεις αυτές και να βρίσκουν τα πάντα νόμιμα.
• Καμία ένσταση δεν υποβλήθηκε από κανένα υποψήφιο
• Γίνεται ανώνυμη καταγγελία για παράνομες προσλήψεις προς τις Δικαστικές Αρχές
• Ο Δήμαρχος και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καταδικάζονται για τις προσλήψεις αυτές.

Ο Εισαγγελέας (δηλαδή ο Δημόσιος Κατήγορος) στην αγόρευση του δεν καταλόγισε δόλο στις πράξεις του Δημάρχου και του Δημοτικού Συμβουλίου, αναγνώρισε την ανάγκη των προσλήψεων λόγω των αναγκών και κατέληξε προτείνοντας την αθώωση όλων των κατηγορουμένων
Το Δικαστήριο κατά πλειοψηφία (2 υπέρ 1 κατά) καταδίκασε τους κατηγορούμενους βάση του γράμματος του Νόμου.

Αξίζει να αναφέρω ότι τα άτομα που εργάστηκαν σε όλες τις δίμηνες συμβάσεις, έφτασαν συνολικά τα 21. Κανένας απ’ αυτούς δεν εργάστηκε σε όλα τα δίμηνα. Μάλιστα 12 από αυτούς εργάστηκαν μόνο μία φορά
Όλοι οι Δήμοι έχουν κοινή πρακτική την πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις.
Ο Δήμος Αιτωλικού όμως καταδικάστηκε για τις συμβάσεις αυτές. Και φυσικά η καταδίκη δεν έχει να κάνει μόνο με τον Δήμαρχο, αλλά και με όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή με τους εκλεγμένους από ολόκληρο το Δήμο, από όλους τους δημότες, ανεξάρτητα παράταξης.

Η δικαιοσύνη σωστά αποφάσισε αφού παραβιάσθηκε ο Νόμος. Πουθενά όμως δεν υπήρξε δόλος, ούτε εκ μέρους του Δημάρχου, ούτε εκ μέρους των Δημοτικών Συμβούλων, για τις συγκεκριμένες πράξεις που κατηγορήθηκαν και καταδικάστηκαν. Όλοι κινήθηκαν με γνώμονα το συμφέρον και τις ανάγκες του Δήμου.

Άραγε πόσο σωστά θα μπορούσαν να δουλέψουν οι Δήμοι, αν όλες οι πράξεις τους γινόταν βάση του γράμματος του Νόμου;
Μήπως τελικά αφού δεν υπήρχε κανένας δόλος στην όλη υπόθεση, έπραξαν σωστά ο Δήμαρχος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι;
Η ερώτηση αυτή θα απαντηθεί στην εκδίκαση της έφεσης της υπόθεσης.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Από τότε μέχρι και σήμερα, "το γράμμα του Νόμου" διαρκώς παραποιείται? Απλώς δεν γίνονται καταγελίες. Ο δικαστικός αγώνας για το δίκαιο, κ ο σ τ ί ζ ε ι !