Δευτέρα, 4 Μαΐου 2009

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιτωλικού

Συνεδριάζει την Τετάρτη 6-5-2009 και ώρα 7,00μμ το ΔΣ Αιτωλικού με τα παρακάτω θέματα:

1. Γνωμοδότηση για έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού συνολικής ισχύος 504 KW ιδιοκτησίας...της εταιρίας ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
2. Γνωμοδότηση για έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την ίδρυση και λειτουργία βιοτεχνίας κοπής τμημάτων σιδήρου ιδιοκτησίας Αθαν Αρέτας – Δημ Αρέτας ΕΕ
3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων – Αναπλάσεις Δήμου Αιτωλικού» αναδόχου Βασ Σέρβου
4. Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: «Επέκταση αγωγού διάθεσης λυμάτων ΒΚ Αιτωλικού για την προστασία της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού»
5. Έγκριση ισολογισμού του Δήμου οικ έτους 2007
6. Παράταση προγράμματος «ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ» και ορισμός της «ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ» ως φορέα υλοποίησης.
7. Αίτηση Γεωργίοτ Κασσαβέτη για παράταση μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου «ΔΕΗ – ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ» (κυλικείο)
8. Αίτηση του Αθλητικού Σωματείου «ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ» για οικονομική ενίσχυση
9. Αίτηση αθλητικού σωματείου «ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ» και συλλόγου παλαιμάχων ποδοσφαιριστών για παραχώρηση χώρου στο ΚΕΚ ΕΥΠΕΡΙΔΕΣ για εγκατάσταση γραφείων τους
10. Μετονομασία του οικισμού «Κάτω Σταμνάς»
11. Αιτήσεις αλλοδαπών για επιστροφή παραβόλων
12. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ»
13. Αίτηση της MARINA HOXHA του REXHEP για χορήγηση άδειας καταστήματος.


Δεν υπάρχουν σχόλια: