Τετάρτη, 13 Μαΐου 2009

Έρευνα για την Αιτωλοακαρνανία

Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Αιτωλοακαρνανία Γέφυρες Ανάπτυξης» σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας παρουσίασαν την Κυριακή, 10 Μαΐου, την «Κοινωνική και οικονομική έρευνα για τα προβλήματα και τις προοπτικές της Αιτωλοακαρνανίας»...
που διεξήχθη από την εταιρεία ερευνών ΑΠΟΨΙΣ-S.M.R. για λογαριασμό της ΜΚΟ.

Η έρευνα ήταν τηλεφωνική και πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 499 ατόμων.
Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα είναι τα εξής:

- Ως κυριότερα προβλήματα του Νομού αναδεικνύονται:

• Η Ανεργία (81%)
• Το κακό Οδικό Δίκτυο (42%)


- Ως οι πλέον ελπιδοφόροι τομείς της οικονομίας του Νομού κρίνονται:

• Η Γεωργία και η Αλιεία (57%)
• Οι Βιολογικές Καλλιέργειες (32%)

-Το 76,5% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η προσωπική οικονομική του κατάσταση είναι κακή ή όχι και τόσο καλή


- Το 90,1% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η οικονομική κατάσταση του Νομού είναι κακή ή όχι και τόσο καλή

- Το 72% των ερωτηθέντων επιθυμεί να παραμείνει στον τόπο κατοικίας του, ενώ ένα ποσοστό 9,5% επιθυμεί να μετακινηθεί σε μεγάλη πόλη εντός του Νομού

- Ως σημαντικός παράγοντας αλλαγής τόπου κατοικίας εμφανίζεται η οικονομική κατάσταση της περιοχής και η αδυναμία εύρεσης εργασίας (29,3%)

- Στην πλειονότητά τους (91,1%) οι ερωτηθέντες αγρότες θεωρούν σχεδόν απίθανο το ενδεχόμενο τα παιδιά τους να συνεχίσουν το επάγγελμά τους

- Τη μεγαλύτερη εμπορική επισκεψιμότητα παρουσιάζει το Αγρίνιο και ακολουθούν η Ναύπακτος και το Μεσολόγγι.

- Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες πιστεύουν ότι η δημιουργία πανεπιστημίου στη περιοχή θα τονώσει σημαντικά την τοπική οικονομία.

- Τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες απάντησαν ότι δε κάνουν καθόλου χρήση του Internet.

- Παραπάνω από τους μισούς ερωτηθέντες που ανάφεραν ότι κάνουν χρήση του Internet, απάντησαν ότι το χρησιμοποιούν για την ενημέρωσή τους ενώ το ένα τέταρτο αυτών ότι το χρησιμοποιεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

- Σχεδόν τέσσερις στους πέντε ερωτηθέντες θεωρούν ότι η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου βελτιώνει πολύ ή πάρα πολύ την τοπική ανάπτυξη. Αντίθετα μόλις ένας στους δέκα πιστεύει ότι η γέφυρα δεν συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής.

- Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες δεν επιλέγουν ποτέ την Πάτρα ως προορισμό για διασκέδαση ή για αγορές, ενώ το 37% την επιλέγει σπάνια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: