Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσολογγίου

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την               20 – 09 – 2011 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:......

 1.      Αναφορά στην ζωή και το έργο του συντοπίτη μας αειμνήστου πολιτικού Αν. Πεπονή καθώς και πρόταση του Δημοτικού μας συμβουλίου για την ονοματοθεσία οδού με το όνομά του (εισηγητής κ. Κατσούλης Παν. - Δήμαρχος).
2.      Ενημέρωση σχετικά με τις πυρκαγιές που υπήρξαν στο Δήμο μας και λήψη απόφασης του      Δημοτικού Συμβουλίου για να κηρυχθεί ως Πυρόπληκτος (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. -Αντιδήμαρχος).
3.      Λήψη απόφασης σχετικά με εκπρόθεσμες ενστάσεις κατά της αναθεώρησης του Σχεδίου Πόλεως Αιτωλικού (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).
4.       Συγκρότηση επιτροπής ‘‘Περί καταγραφής και υλοποίησης προγράμματος ενίσχυσης οικογενειών κλπ.’’ (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
5.       Έγκριση μετάβασης κ.Δημάρχου και μελών Δημοτικού Συμβουλίου στην Κύπρο για συμμετοχή στις αντικατοχικές διαδηλώσεις (εισηγητής κ. Σπανός Γιαν. -Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου).
6.      Έγκριση συμμετοχής στο Πανελλήνιο Δίκτυο ΟΤΑ για την υποστήριξη των Ελλήνων Τσιγγάνων (Δίκτυο ROM) και ορισμός εκπροσώπου (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
7.      Ενημέρωση σχετικά με την έκθεση τοπικών προϊόντων Αιτωλοακαρνανίας και λήψη απόφασης για την θεσμοθέτησή της (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).
8.      Έγκριση μελέτης και κατασκευή του έργου Κ. Λάσκαρη της Δημ. Ενότητα Αιτωλικού (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).
9.      Υποβολή πρότασης στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για χρηματοδότηση έργου "Ύδρευση σε περιοχές Καλλονή, Βίγλα, Αγ.Δημήτριο Μεσολογγίου" (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
10.  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για τη κατασκευή του έργου "Ύδρευση σε περιοχές Καλλονή, Βίγλα, Αγ.Δημήτριο Μεσολογγίου" (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
11.  Λύση προγραμματικής σύμβασης πρώην Δήμου Αιτωλικού με πρώην Νομαρχία και υπογραφή νέας προγραμματικής ΔΕΥΑΜ με Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου για την κατασκευή του έργου «Ολοκλήρωση δικτύων ακαθάρτων Κεφαλόβρυσου και σύνδεση με ΕΕΛ Αιτωλικού» (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
12.  Έγκριση μελέτης έργου "Ύδρευση Αγίου Γεωργίου" (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
13.  Υποβολή πρότασης στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για χρηματοδότηση έργου "Ύδρευση Αγίου Γεωργίου" (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
14.  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για κατασκευή έργου "Ύδρευση Αγίου Γεωργίου" (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
15.   Έγκριση μελέτης έργου "Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης από δεξαμενή Λεσινίου προς Κατοχή-Νεοχώρι" (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
16.   Υποβολή πρότασης στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για χρηματοδότηση έργου "Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης από δεξαμενή Λεσινίου προς Κατοχή-Νεοχώρι" (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
17.   Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για κατασκευή έργου "Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης από δεξαμενή Λεσινίου προς Κατοχή-Νεοχώρι" (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
18.  Έγκριση μελέτης έργου "Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ελέγχου καταναλώσεων ύδατος και διαχείριση των υδάτινων πόρων του δικτύου ύδρευσης του νέου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου" (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
19.  Υποβολή πρότασης στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για χρηματοδότηση έργου "Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ελέγχου καταναλώσεων ύδατος και διαχείριση των υδάτινων πόρων του δικτύου ύδρευσης του νέου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου" (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
20.  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για κατασκευή έργου "Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόματου συστήματος ελέγχου καταναλώσεων ύδατος και διαχείριση των υδάτινων πόρων του δικτύου ύδρευσης του νέου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου" (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
21.  Έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Δασαρχείου Μεσολογγίου για το δάσος Φράξου (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. - Αντιδήμαρχος).
22.  Αποδοχή και κατανομή ποσού αποζημιώσεις επικειμένων κλπ. για το έργο ‘‘Είσοδος Μεσολογγίου – οδός Αγ. Αθανασίου’’ (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. -Αντιδήμαρχος).
23.  Υποβολή πρότασης προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για ένταξη του Δήμου στον πίνακα φορέων που συμμετέχουν στην εφαρμογή του θεσμού της κοινωφελούς εργασίας (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
24.  Κατανομή ποσού για λειτουργικές ανάγκες σχολείων του Δήμου (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
25.  Αίτηση του Αγροτικού-Αλιευτικού Συνεταιρισμού ‘‘Ανάπτυξη-Προοπτική’’ (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
26.  Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπαρχθέντα (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
27.  Έγκριση της υπ’αριθμ. 76/2011 απόφαση του Δ/κού Συμβ. της ΔΕΥΑΜ σχετικά με χρέωση κατανάλωσης ανά υδρόμετρο στη Δημ. Ενότητα Αιτωλικού (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
28.   Έγκριση επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ με το ποσό των 17.000,00 € (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
29.   Αίτημα οικονομικής ενίσχυσης αθλητικού σωματείου (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. - Αντιδήμαρχος).
30.   Έγκριση προμήθειας βιβλίων για ανάγκες της υπηρεσίας (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
31.   Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
32.   Έγκριση εκδηλώσεων σε Δ.Ε. Αιτωλικού (εισηγήτρια κα.Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
33.   Καταβολή χρηματικών ποσών, μετά από κατάσχεση εις χείρας τρίτου, βάσει δικαστικής απόφασης και αναμόρφωση προϋπολογισμού (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
34.  Έγκριση προϋπ/σμού οικον. έτους 2011 της ‘‘Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραδήμας Δημ.–Δημοτικός Σύμβουλος).
35.  Έγκριση Ο.Ε.Υ. της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραδήμας Δημ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
36.  Έγκριση απόφασης της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ σχετικά με αμοιβή του Προέδρου της επιχείρησης (εισηγητής κ.Καραδήμας Δημ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
37.  Έγκριση Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστείδης – Δημοτικός Σύμβουλος).
38.  Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
39.  Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).Ο Πρόεδρος

Γιάννης Δ. ΣπανόςΚοιν/ση (με την παράκληση όπως παραστούν) :

1.        κ.κ. Προέδρους Δημοτικών και  Τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων Τοπικών κοινοτήτων
2.        Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών
3.        Δ/ντρια Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
4.        Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας
      ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ :

1.        κ. Βασίλειο Αντωνόπουλο, Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλ/νίας
2.        κ. Πετρόπουλο Χρήστο, Περιφερειακό Σύμβουλο
3.        κ. Σκαρμούτσο Γεώργιο, Περιφερειακό Σύμβουλο
4.        Εκπροσώπους κομμάτων (ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Ν.Δ. – Κ.Κ.Ε. – ΣΥΝ –ΛΑ.Ο.Σ..)
5.        κ. Πρόεδρο Λιμενικού Ταμείου
6.        Εμποροβιομηχανικό Σύλλογο Μεσολογγίου
7.        Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Μεσολογγίου
8.        Ιατρικό Σύλλογο Μεσολογγίου
9.        Φαρμακευτικό Σύλλογο Μεσολογγίου
10.     Δικηγορικό Σύλλογο Μεσολογγίου
11.     Σύλλογος Εργοληπτών Μεσολογγίου-Ναυπάκτου
12.     Ε.Α.Σ.  Μεσολογγίου-Ναυπακτίας
13.     Εμπ. & Εισαγωγικό Σύλλογο Τροφίμων " Ο ΕΡΜΗΣ"
14.     Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου
15.     Α΄ Ε.Λ.Μ.Ε. Αιτωλ/νίας
16.     Σύλλογο Υπαλλήλων Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου
17.     Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Δεν υπάρχουν σχόλια: