Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2011

Κανονισμοί κοινοχρήστων χώρων, λαϊκών αγορών και καθαριότητας από το Δήμο Μεσολογγίου


        Αγαπητοί Συνδημότες,
       
Ύστερα από εμπεριστατωμένη και διεξοδική μελέτη της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά  με τα αντικείμενα  αρμοδιότητάς μας, συντάχθηκαν οι κανονισμοί  κοινοχρήστων χώρων, λαϊκών αγορών και καθαριότητας........

Η σύνταξη των κανονισμών αυτών δεν έχουν σκοπό και δεν αποτελούν το μέσον για την επιβολή κυρώσεων, προστίμων και λοιπών ενεργειών, όπως ορίζει η νομοθεσία, για να τιμωρηθούν οι παραβαίνοντες αυτήν καταστηματάρχες, περιπτεριούχοι, πωλητές ή άλλος επαγγελματίας ή δημότης προς οικονομικό όφελος του Δήμου.
        Στόχος μας είναι, πρώτον ο εξωραϊσμός του περιβάλλοντος με αναβάθμιση της αισθητικής εικόνας της πόλης μας στην οποία θα συμβάλλει στο μέγιστο η ομοιομορφία των κατασκευών και η τοποθέτησή τους, η  σωστή διαγράμμιση και  οριοθέτηση και δεύτερον   η παραχώρηση των κοινόχρηστων χώρων σε όλους ισότιμα και αναλογικά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Δικαιούμαστε όλοι ισότιμα και ισόποσα και έχουμε όλοι τις ίδιες υποχρεώσεις και ευθύνες σύμφωνα με τους νόμους την ηθική και την αξιοπρέπεια.
Στα πλαίσια λοιπόν των προσπαθειών μας για το άγγιγμα του στόχου μας, με υλοποίηση των όσων απαιτούνται προς αυτό, ενημερώνουμε και ζητάμε από όλους κατανόηση, συμπαράσταση και ανταπόκριση.
       

                                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                     
                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΧΟΝΔΡΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: