Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011

Δείτε τη λυπητερή της εφορίας μέσω internetΑπό τη Δεύτερα τέθηκε σε λειτουργία η Υπηρεσία Ειδοποιήσεων Πληρωμών ή Επιστροφών Φόρου και όσοι διαθέτουν ήδη κωδικούς στο taxisnet, μπορούν με ένα κλικ να δουν για το τι τους επιφυλάσσει η εφορία, πριν το πολυεκκαθαριστικό φτάσει στην πόρτα τους. .......


Η πρόσβαση στη συγκεκριμένη υπηρεσία γίνεται μέσω του δικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας, στη διεύθυνση www.gsis.gr. Συγκεκριμένα, θα πρέπει αρχικά να επιλέξετε το πλαίσιο Υπηρεσίες προς Πολίτες ή το πλαίσιο Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις/Επιτηδευματίες και στη συνέχεια την επιλογή: Ειδοποιήσεις πληρωμής ή επιστροφής φόρου.

Η νέα υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων υποστηρίζει τα παρακάτω ειδοποιητήρια.

- Ειδοποιήσεις επιστροφής Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

- Ειδοποιήσεις καταβολής δόσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

- Εκκαθαριστικό σημείωμα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, έκτακτης εισφοράς σε αντικειμενικές δαπάνες και τέλους επιτηδεύματος

- Ειδοποιήσεις καταβολής δόσεων εισφορών και τέλους επιτηδεύματος (όταν θα είναι διαθέσιμες)

- Ειδοποιήσεις καταβολής δόσεων περαίωσης

Η εκτύπωση των παραπάνω ειδοποιήσεων μπορεί να αντικαταστήσει την αντίστοιχη έντυπη ειδοποίηση που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, και να χρησιμοποιηθεί στα τραπεζικά ιδρύματα για την εξόφλησή τους.

Όσον αφορά την επιστροφή φόρου η ειδοποίηση είναι: «Δεν υπάρχει διαθέσιμη ειδοποίηση πληρωμής ή επιστροφής φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων» παρόλο που οι διαδικασίες (κατάθεση δήλωσης, έλεγχος δήλωσης και αποδείξεων, αποστολή καταλόγου από Δ.Ο.Υ) έχουν ολοκληρωθεί από Μάιο – Ιούνιο για τις περισσότερες δηλώσεις!!!! Η εισφορά όμως και το τέλος επιτηδεύματος είναι άμεσα απαιτητά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: