Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

Αρχιτεκτονική Άνευ Αρχιτεκτόνων;


Συνεπέστατα, όπως από αρκετά χρόνια, παρατηρούνται πρόσφατα πολλαπλές, εντατικές, προσπάθειες τόσο της πολιτείας όσο και συγκεκριμένων εμποροβιομηχανικών συμφερόντων να απαξιώσουν τους έλληνες αρχιτέκτονες, την ελληνική αρχιτεκτονική και τη σημασία του έργου τους για την κοινωνία.
Ο χώρος των αρχιτεκτόνων αντιμετωπίζεται άλλοτε ως αναγκαίο κακό και άλλοτε ως περιττή πολυτέλεια. ......
Αποκορύφωμα όλων αυτών των προσπαθειών συνιστά η τελευταία περίοδος:
·         Η επιτροπή ανταγωνισμού κατατάσσει το θεσμοθετημένο σύμβουλο του κράτους, «Τεχνικό Επιμελητήριο», στην κατηγορία της «ένωσης επιχειρήσεων».
·         Το νομοσχέδιο για την ανάθεση μελετών δημοσίου θεωρεί ως αποκλειστικό κριτήριο τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, αντί της βέλτιστης προσφοράς που εμπεριέχει ισορροπία ποιότητας και κόστους.
·         Η κυβέρνηση εντάσσει τους  αρχιτέκτονες στα «κλειστά επαγγέλματα» και καταργεί τις ελάχιστες αμοιβές χωρίς να διασφαλίζει παράλληλα με άλλο μηχανισμό την αισθητική ποιότητα στις κατασκευές.
·         Παράλληλα, δρομολογούνται διαδικασίες περαιτέρω απαξίωσης των αρχιτεκτόνων, όπως η αφαίρεση από τις αρμοδιότητές τους μεγάλου τμήματος μελετών δημόσιου χώρου, η θεσμοθέτηση «προκάτ» μορφολογικών κανόνων για όλες τις περιοχές της χώρας, και η διαιώνιση της εκχώρησης αρμοδιοτήτων αρχιτεκτόνων σε άλλες ειδικότητες.
Η Θεματική Ομάδα Οικολογίας Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος των Οικολόγων Πράσινων, θεωρεί ότι οι αρχιτέκτονες μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στον πολιτισμό , το περιβάλλον, την ασφάλεια την ευημερία, ή με λίγα λόγια τη βιωσιμότητα.
Το έργο αυτό δεν μπορεί να κατακερματίζεται και να εκχωρείται κατά το δοκούν. Η χώρα έχει ανάγκη την αρχιτεκτονική σε όλες τις κλίμακες έργων. Και αρχιτεκτονική χωρίς αρχιτέκτονες, όπως δυστυχώς η πρακτική των τελευταίων δεκαετιών έχει αποδείξει, δεν γίνεται.
Καλούμε την κυβέρνηση να θέσει ουσιαστικούς στόχους για την ποιότητα του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και το θεσμικό πλαίσιο για την επίτευξή τους.
Καλούμε τέλος τον ΣΑΔΑΣ, ειδικά στην παρούσα συγκυρία, μέσα από ανοικτές δράσεις και εκδηλώσεις να φέρει την αρχιτεκτονική πιο κοντά στον πολίτη, για να αναδείξει την αναγκαιότητα και τα οφέλη της.
             Η Θεματική Ομάδα Οικολογίας Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος των Οικολόγων Πράσινων
Για περισσότερες πληροφορίες:
Γιώργος Δημητρίου:    6946 045947
 Θοδωρής Τσιατάς:      6942 46532
 Κώστας Κιτσίκης:        26950 27585                          

Δεν υπάρχουν σχόλια: