Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011

ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ 45 – (30200) – ΤΗΛ. 26310-22281 – (FAX 26310-25251)
Αναγνωρίστηκε με την υπ’ αριθ. 346/1955 απόφαση του Πρωτοδικείου Μεσολογγίου
 ........
ΟΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

Με τον Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ Α΄ 212), καθιερώθηκε ένα νέο είδος ΣΣΕ η «ειδική επιχειρησιακή» καθώς και επιβλήθηκαν τροποποιήσεις στο Ν. 3846/2010 για τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης (μερική, εκ περιτροπής και προσωρινή απασχόληση, δοκιμαστική περίοδος). Με πρόσχημα την οικονομική κατάσταση της χώρας, η οικονομική πολιτική και οι διαπραγματεύσεις για την ΣΣΕ παραπέμπονται στην ίδια την επιχείρηση και στο σωματείο – αν υπάρχει – ή την αντίστοιχη κλαδική οργάνωση ή ομοσπονδία. Οι εργοδότες με πρόσχημα αφενός την κρίση και την απειλή απόλυσης και αφετέρου την ανυπαρξία επιχειρησιακού σωματείου, έχουν αρχίσει ένα μπαράζ απειλών, εκβιασμών και μεθοδευμένων κινήσεων που στόχο έχουν την καταπάτηση των συλλογικών συμβάσεων, την μείωση των αποδοχών και την υπογραφή ειδικών ΣΣΕ, που θα είναι κάτω από το κατώφλι της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ.
Η Διοίκηση του Ε.Κ. Μεσολογγίου δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση ότι:
1.   Χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Σωματείου ή της κλαδικής οργάνωσης δεν μπορεί να υπογραφεί ειδική ΣΣΕ.
2.   Οι μισθοί σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να είναι κάτω από τις προβλέψεις της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
3.   Αποτελεί απαίτηση των εργαζομένων η διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας κατά την διάρκεια ισχύος της συγκεκριμένης σύμβασης.
Σε κάθε περίπτωση καλούμε τους εργαζόμενους και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς να καταγγέλλουν και να ενεργοποιούνται σε περιπτώσεις καταπάτησης δικαιωμάτων στα πλαίσια των ειδικών ΣΣΕ.
Δηλώνουμε ότι θα ενεργήσουμε άμεσα για την προάσπιση και διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.
Εάν κάποιοι επιθυμούν μέσω των ειδικών επιχειρησιακών ΣΣΕ να καλλιεργήσουν και εμπεδώσουν τον εργασιακό μεσαίωνα στην ευρύτερη περιοχή μας θα τους συνιστούσαμε να μην το πράξουν, γιατί θα μας βρουν απέναντί τους. Ο αγώνας πρέπει να είναι διαρκής και η μάχη πρέπει να κερδηθεί. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει.     
Η Διοίκηση
του Ε.Κ. Μεσολογγίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: