Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2011

Καταγράφηκαν 7.500 Φλαμίνγκο στη λιμνοθάλασσα από το Φορέα Διαχείρισης


Στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης & διαχείρισης των ζωνών προστασίας του Εθνικού Πάρκου την Κυριακή 16 Ιανουαρίου έγιναν οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις υδρόβιων πουλιών στο σύμπλεγμα υγροτόπων Μεσολογγίου – Αιτωλικού......
Όπως είναι γνωστό, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία από το 1968 πραγματοποιεί τις Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδροβίων (ΜΚΥ) πουλιών σε όλους τους σημαντικούς υγροτόπους της χώρας. Πρόκειται για το πιο μακρόχρονο πρόγραμμα παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας στην Ελλάδα, το οποίο πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε παγκόσμιο επίπεδο.  Σε αυτή την σημαντική προσπάθεια που γίνεται ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου συνέβαλε με την ενεργή συμμετοχή του επιστημονικού προσωπικού, των εθελοντών της περιοχής αλλά και με την παροχή διαμονής στα μέλη της Ορνιθολογικής.
Τα 7.500 Φλαμίνγκο που καταγράψαμε την ημέρα εκείνη μας δίνουν την ώθηση και το κίνητρο να προχωράμε πιο δυναμικά αλλά και να συμβάλουμε με ουσιαστικότερο τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: