Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2011

ΙΔΡΥΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   

Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού
Υπόψη
Υπουργού  Πολιτισμού και Τουρισμού
κου  Γερουλάνου Παύλου..........

                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
·         ΛΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων- Μεσολόγγι
·         6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ναυπάκτου
·         22α Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Αχαΐας
·         Ιστορική – Αρχαιολογική Εταιρεία Δυτικής Ελλάδας - Μεσολόγγι


ΘΕΜΑ: ΙΔΡΥΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Κύριε Υπουργέ

Με την ανάληψη των καθηκόντων μου και αφού σας ευχηθώ καλή και δημιουργική χρονιά, κρίνω σκόπιμο να σας θέσω ως ζήτημα υψίστης προτεραιότητας για το νέο διευρυμένο δήμο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, την ίδρυση Αρχαιολογικού Μουσείου στην πόλη του Μεσολογγίου και πρωτεύουσα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
Συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις, πολιτισμικές και υλικές. Συγκεκριμένα:
 1. Το σημαντικό ιστορικό φορτίο και το εθνικό υπόβαθρο - οικουμενικής διάστασης – που διαθέτει η πόλη των «Ελεύθερων Πολιορκημένων».
 2. Ο τεράστιος αρχαιολογικός πλούτος της περιοχής μας. Τρία αρχαία θέατρα με αντίστοιχους αρχαιολογικούς χώρους (Πλευρώνα - Καλυδώνα – Οινιάδες), Ρωμαϊκές Θέρμες, Ιθώρια, Αλίκυρνα.
 3. Η σύμφωνη γνώμη της ΛΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων του νομού μας, καθώς και του συνόλου των φορέων της ευρύτερης περιοχής.
 4. Το διαθέσιμο οικόπεδο των 14 στρεμμάτων, το οποίο γειτνιάζει με το ιστορικό Τείχος και την Πύλη της Εξόδου και έχει παραχωρηθεί από εμάς με αποκλειστικό σκοπό την ίδρυση Αρχαιολογικού Μουσείου. Στο χώρο στεγάζεται η ΛΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και τούτο είναι ένα επί πλέον θετικό στοιχείο που συνηγορεί για την ίδρυση και τη σωστή επιστημονική λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου. Σήμερα δε, μετά τη διάλυση του οργανισμού ΟΓΕΚΑ «ΔΗΜΗΤΡΑ» που στεγάζονταν στον ίδιο χώρο, απελευθερώνεται έκταση αλλά και χώρος γραφείων προς άμεση χρήση της ΛΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων. Ο παραπάνω δε χώρος δύναται τα επόμενα δυο χρόνια να διευρύνει την έκτασή του, με κατάλληλες πράξεις από την πλευρά μας οι οποίες σχετίζονται με το σχέδιο πόλης της συγκεκριμένης περιοχής.
 5. Όλος αυτός ο χώρος τον οποίο σας προσκαλούμε να «περπατήσουμε» στις φετινές εκδηλώσεις των Γιορτών Εξόδου, μπορεί να αποτελέσει με την ίδρυση και λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου ένα μοναδικό θεματικό «Ιστορικό Πάρκο» διεθνούς εμβέλειας, που θα συνδυάζει τη νεώτερη ιστορία μας με τους αρχαίους χρόνους, αφού εκτός του Αρχαιολογικού Μουσείου και της ΛΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων, θα διαθέτει:
  • Τις Ντάπιες (προμαχώνες), το Τείχος και την Πύλη της Εξόδου.
  • Τον Κήπο των Ηρώων.
  • Το χώρο στέγασης της Διεθνούς Ακαδημίας της Ελευθερίας.
  • Το μουσειακό χώρο που προοιωνίζεται για να στεγάσει την «Εικονική Αναπαράσταση της Εξόδου» και βρίσκεται σε φάση προμελέτης από τη Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας.
 6. Ο δήμος της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου αποτελεί ήδη τόπο μεγάλης επισκεψιμότητας, λόγω τόσο του φυσικού του κάλλους όσο και της ιστορικής του κληρονομιάς. Με την κατασκευή των μεγάλων οδικών αξόνων (Εγνατία, Ιόνια, Αθηνών – Κορίνθου), την ίδρυση και λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου και τη διαμόρφωση του θεματικού «Ιστορικού Πάρκου», είναι δεδομένη η αλματώδη αύξηση της επισκεψιμότητάς του, η οποία θα αποτελέσει σημαντικό πόλο ανάπτυξης για την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.

Κύριε Υπουργέ

Για τους λόγους που παραπάνω εκτέθηκαν από την πλευρά μου, αιτούμαι μια συνάντηση μαζί σας το συντομότερο δυνατόν, με αποκλειστικό θέμα συζήτησης την ίδρυση Αρχαιολογικού Μουσείου στο Μεσολόγγι..                                                           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
                                                                                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: