Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2011

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ »

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, μέλος της  Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 και της υλοποίησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, ........
καλεί τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα τουρισμού στον Νομό μας, να παρακολουθήσουν την παρουσίαση του προγράμματος :

«ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγηση) του προγράμματος είναι 40% και αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις πριν την 1/1/2009. Οι επιλέξιμες ενέργειες είναι οι παρακάτω:

·         Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας
·         Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος εξοικονόμησης ύδατος
·         Διαχείριση απορριμμάτων (ρύπανση, στερεά και υγρά απόβλητα)
·         Ανάπτυξη πράσινων πολιτικών και διαδικασιών και ενσωμάτωση προτύπων
·         Ενημέρωση και προβολή

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης υπάρχει δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής μέχρι το ποσό του 50% της Δημόσιας χρηματοδότησης.

Η Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην  Συνεδριακή Αίθουσα  του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας
(Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, Αγρίνιο)

στις 17 Ιανουαρίου, ημέρα  Δευτέρα
και ώρα  18:00.

Ο  Πρόεδρος

  Παναγιώτης Α.Τσιχριτζής

Δεν υπάρχουν σχόλια: