Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2011

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου ΜεσολογγίουΣυνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ιερής Πόλης Μεσολογγίου στις 31 – 01 – 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :......

1. Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ.-Δήμαρχος).

2. Ορισμός εκπροσώπου για τις Γεν. Συνέλευσεις της ΑΝ. ΑΙΤ. Α.Ε. ΟΤΑ (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

3. Ορισμός εκπροσώπων στη Διαχειριστική αρχή του ΚΠΕ Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).

4. Μεταφορά προσωπικού για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

5. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διάρκειας δύο μηνών (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διάρκειας οκτώ μηνών (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

7. Αλλαγή ωραρίου εργασίας στην υπηρεσία καθαριότητας και καθιέρωση διακεκομμένου ωραρίου τις ημέρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών και την απασχόληση των εργαζομένων κατ’αξαίρεση για εορτές κλπ. (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).

8. Αντικατάσταση μέλους σχολικής επιτροπής (εισηγητής κ.Καβάγιας Αρ.- Δημ. Σύμβουλος).

9. Έγκριση απολογισμών σχολικών επιτροπών έτους 2009 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

10. Ορισμός εκκαθαριστών από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών σχετικά με λύση της Δημ. Επιχ. Αλυκών Τουρλίδας (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

11. Διαγραφή χρεωστών από Χ.Κ. (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

12. Γενικές απογραφές κτιρίων, πληθυσμού, κατοικιών 2011 – Καθορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου Π.Δ. 168/2008 (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).

13. Αίτηση των Αθανασοπούλου Αθαν. & Χριστ. για απαλλαγή προσαυξήσεων από σχέδιο πόλεως (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

14. Ορισμός επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

15. Έγκριση απασχόλησης ατόμων από σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

16. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για γνωμοδοτήσεις για έγκριση περιβαλλοντικών όρων διαφόρων δραστηριοτήτων (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).

17. Έγκριση μελέτης αναθεώρησης παλαιού σχεδίου πόλεως Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ‘‘Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Κατοχής’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος).

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Αποπεράτωση Δημ. πάρκου ΚΑΛΑ ΚΑΘΟΥΜΕΝΑ’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).

20. Έγκριση 4ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Οδοποιία προς ΧΥΤΑ(Κατασκευή οδού πρόσβασης στο ΧΥΤΑ 4ης Γεωγρ. ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας)’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).

21. Έγκριση παράτασης προθεσμίας και 2ου ΑΠΕ του έργου ‘‘Εργασίες αναβάθμισης σχολικών υποδομών του Δήμου Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).

22. Καθορισμός ανωτάτου ορίου χρήσης κινητής τηλεφωνίας από αιρετούς κλπ. του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

23. Αποδοχή και κατανομή ποσού σε σχολικές επιτροπές για σχολικούς τροχονόμους (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

24. Έγκριση προμήθειας βιβλίων (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

25. Έγκριση εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης των Εθνικο-θρησκευτικών πανηγυριών Αγ. Συμεών και Αγ-Αγάθης και εκδηλώσεων νήσου Ντολμά (Φεβρουάριος 2011) (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

26. Εξέταση αιτήσεων κ.κ. Μούρκα Διον. και Βλαχογιάννη Σπυρ. (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

27. Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά κλπ. έτους 2011 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

28. Επιχορήγηση Νομικών Προσώπων του Δήμου (εισηγητής κ.Νούλας Παν. -Αντιδήμαρχος).

29. Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

30. Αποζημιώσεις επικειμένων κλπ. (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .

Δεν υπάρχουν σχόλια: