Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ: ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Οι αρνητικές συνέπειες του ενεργητικού και παθητικού καπνίσματος είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και γνωστές σ’ όλους.
Για την προστασία της Δημόσιας Υγείας και των δικαιωμάτων των πολιτών το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.....ανταποκρινόμενο στις επιστημονικές οδηγίες της ΠΟΥ και της ΕΕ, θέσπισε την Ολική Απαγόρευση του Καπνίσματος στους δημόσιους χώρους και τον περιορισμό των προϊόντων καπνού με τους Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Α) και Ν. 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α). Οι προαναφερόμενοι νόμοι μεταξύ άλλων θεσπίζουν από 1-9-2010:
Την πλήρη απαγόρευση καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς ή στεγασμένους Δημόσιους χώρους.
Την πλήρη απαγόρευση καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
Την πλήρη απαγόρευση καπνίσματος σε όλους τους κλειστούς ή στεγασμένους Δημόσιους ή Ιδιωτικούς χώρους εργασίας.
Την πλήρη απαγόρευση καπνίσματος σε όλους τους χώρους Υγείας και Εκπαίδευσης, Δημόσιους και Ιδιωτικούς.
Την πλήρη απαγόρευση καπνίσματος σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί και χώρους αναμονής των.
Την απαγόρευση καπνίσματος σε χώρους αθλητισμού.
Την απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού σε ανηλίκους και από ανηλίκους.
Τον περιορισμό εμπορίας, διάδοσης του καπνίσματος και προβολής του.
Την απαγόρευση διαφήμισης και προώθησης προϊόντων καπνού σε όλους τους χώρους, πλην εξειδικευμένους χώρους πώλησης προϊόντων καπνού.
Την απαγόρευση πώλησης προϊόντων καπνού σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και τεχνικών παιγνίων.
Την απαγόρευση διαφήμισης και πώλησης προϊόντων καπνού σε δημοσίους και ιδιωτικούς χώρους Υπηρεσιών Υγείας και Εκπαίδευσης.
Η παράβαση των ανωτέρω και των όρων της νομοθεσίας επιφέρει:
Πρόστιμο 50 έως 500 Ευρώ στους πολίτες παραβάτες των ανωτέρω.
Πρόστιμο 500 έως 10.000 Ευρώ στους υπευθύνους των χώρων που απαγορεύεται το κάπνισμα και παραβαίνουν τα ανωτέρω.
Ειδικά για τα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε τέταρτη υποτροπή ανακαλούνται οι άδειες λειτουργίας προσωρινά ή οριστικά και διακόπτεται η λειτουργία του καταστήματος
Πρόστιμο 500 έως 10.000 Ευρώ σε όσους πωλούν προϊόντα καπνού κατά παράβαση των ανωτέρω
Πειθαρχικές κυρώσεις σύμφωνα με τον Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων
Αρμόδιες Αρχές για τον έλεγχο της εφαρμογής των προαναφερόμενων νόμων και σχετικών διατάξεων και την επιβολή κυρώσεων είναι οι Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η Δημοτική Αστυνομία, οι Λιμενικές αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και το ΣΕΥΠ.
Η Δ/νση Υγείας της ΝΑ Αιτωλ/νίας βρίσκεται στη διάθεση του κάθε πολίτη για όποια πληροφορία και συνδρομή, στα τηλέφωνα: 2631364107,103,104,122,125 και 2641363452,451.

Δεν υπάρχουν σχόλια: