Τρίτη 24 Απριλίου 2012

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου Μεσολογγίου

Συνεδριάζει την Πέμπτη 26-4-2012 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με τα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση των κατοίκων του Δ. Δ. Παλαιομάνινας για την απόσχισή τους από τον Δήμο Ξηρομέρου και την ενσωμάτωσή τους στον Δήμο Ι. Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος)......


2. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου σχετικά με την ανάπτυξη ζώνης οικοτουριστικών υποδομών στην Περιφερειακή Περιοχή Λούρου (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).

3. Λήψη απόφασης για παραχώρηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Ευηνοχωρίου στην Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής κληρονομιάς (ΛΣΤ Εφορίας Προϊστ. & κλασικών Αρχαιοτήτων) (εισηγητής κ. Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).

4. Μείωση των μισθωμάτων για τα κυλικεία όλων των Σχολικών Μονάδων (εισηγητής κ. Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός σύμβουλος).

5. Διόρθωση της 35/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

6. Έγκριση προμήθειας με διαγωνισμό ενός μηχανισμού βύθισης-ανύψωσης συρόμενου συμπιεστού προσωρινής εναπόθεσης αστικών απορριμμάτων (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).

7. Λήψη απόφασης για την έγκριση προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Θέρμου με τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

8. Λήψη απόφασης για την ένταξη της πράξης “ Αποχέτευση λυμάτων Ευηνοχωρίου & επέκταση Ε.Ε.Λ. Μεσολογγίου” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

9. Ορισμός εκπρόσωπου για την μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρία: “Δίκτυο πόλεων για την βιώσιμη κινητικότητα και το ποδήλατο” (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).

10. Συμπλήρωση της 17/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

11. Έγκριση απολογισμών σχολικών επιτροπών έτους 2010 (εισηγητής κ. Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός σύμβουλος).

12. Συγκρότηση επιτροπής για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος “ΕΞΕΔΡΑ” στην Δ.Ε. Αιτωλικού (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).

13. Αίτηση έκτακτης χρηματοδότησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων(εισηγητής κ. Νούλας Παναγ. - Αντιδήμαρχος).

14. Απολογισμός της σχολικής επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης από 1-1-2011 έως 31-8-2011(εισηγητής κ. Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός σύμβουλος).

15. Απολογισμός της σχολικής επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης από 1-9-2011 έως 31-12-2011(εισηγητής κ. Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός σύμβουλος).

16. Απολογισμός της σχολικής επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης από 1-1-2011 έως 31-8-2011(εισηγητής κ. Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός σύμβουλος).

17. Απολογισμός της σχολικής επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης από 1-9-2011 έως 31-12-2011(εισηγητής κ. Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός σύμβουλος).

18. Συμμετοχή του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου στην ανοικτή πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων) για την “Ίδρυση & λειτουργία του κέντρου Δια Βίου Μάθησης & εφαρμογής προγραμμάτων κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων” (εισηγητής κ. Κασσαβέτης Γεωργ. – Δημοτικός σύμβουλος).

19. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2012 (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

20. Τροποποίηση συμφωνητικού σύμβασης μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2011-2012 (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).

21. Ένταξη του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αιτωλικού και του 2ου Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου στο Ε.Π. “Περιβάλλον & αειφόρος ανάπτυξη” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

22. Λήψη απόφασης για παραχώρηση Δημοτικού αγροτεμαχίου στο Σωματείο “Α.Λ.Μ.Α.Ν.”(εισηγητής κ. Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

23. Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης με την Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης Αιτωλ/νιας, Χρήστου και Σοφίας Μοσχανδρέου για την υποβολή πρότασης έργου σε πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

24. Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης και εγγραφή αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογισμό, για το έργο “Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Μεσολογγίου” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

25. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης των συμβαλλόμενων Δήμων με την Π.Δ.Ε. (χορήγηση ποσού για το κοινοτικό παντοπωλείο) (εισηγήτρια κ. Φούντα Μαρία – Αντιδήμαρχος).

26. Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης και εγγραφή αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογισμό, για το έργο “ Ανέγερση Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου Γουριάς”(εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

27. Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης και εγγραφή αντίστοιχης πίστωσης στον προϋπολογισμό, για τη πράξη “Κάλυψη Ενεργειακών Αναγκών των Στάσεων (Αστικών Λεωφορείων) του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, με χρήση Α.Π.Ε.” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Πεζοδρόμηση πλατείας Μ. Μπότσαρη” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή οδών και πεζοδρομίων σε περιοχή Αλμυράκι” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

30. Καταβολή εξόδων μετακίνησης και διάθεση πίστωσης για οδοιπορικά Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων (εισηγητής κ. Νούλας Παναγ. – Αντιδήμαρχος).

31. Επιστροφή χρημάτων από λογ/σμούς ΔΕΗ ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα (εισηγητής κ. Νούλας Παναγ. - Αντιδήμαρχος).

32. Μεταβολές ποσών σε Χ.Κ. από σχέδιο πόλης και δικαίωμα έκπτωσης (εισηγητής κ. Νούλας Παναγ. - Αντιδήμαρχος).

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Πως γίνεται να δημοπρατείται η ΕΞΕΔΡΑ εφόσον το νέο σχέδιο πόλης δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή ακόμη, και το κτήριο είναι ΑΥΘΑΙΡΕΤΟ?
Ακόμη κι αν είχε εφαρμοστεί το νέο σχέδιο πόλης το κτίσμα θα έπρεπε να νομιμοποιηθεί/τακτοποιηθεί βάσει του Ν. 4014/2011.
Δηλαδή οι υπόλοιποι που περιμένουμε την εφαρμογή του τι είμαστε?
Ξέρει ο υποψήφιος πλειοδότης ότι με μια καταγγελία (που θα γίνει, οι επιχειρήσεις είναι πολλές, η πίτα πολύ μικρή) δεν θα μπορέσει να πάρει άδεια λειτουργίας??