Παρασκευή 27 Απριλίου 2012

Ξεκινάει το πολυ-αναμενόμενο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΕΣΠΑ - ΠΕΠ 2012)

Τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2012 αναμένεται να προκηρυχθεί επίσημα το πολυ-αναμενόμενο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων όλων των κλάδων (Εμπόριο, Υπηρεσίες, Μεταποίηση, Τουρισμός) - ΠΕΠ 2012
 Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα είναι 500 εκ. ευρώ και το ποσοστό επιχορήγησης θα κυμαίνεται από 40 έως 60% (ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης της επένδυσης και το μέγεθος της επιχείρησης).......


Το πρόγραμμα θα αφορά τόσο υφιστάμενες επιχειρήσεις (με περισσότερα από 2 χρόνια λειτουργίας) όσο και νέες επιχειρήσεις που ξεκινούν τώρα τη δραστηριότητά τους.

Επιλέξιμες Δαπάνες
:
- Κτιριακές Εγκαταστάσεις
- Μηχανολογικός Εξοπλισμός
- Εξοπλισμός Πληροφορικής & Λογισμικό
- Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
- Συστήματα Αυτοματοποίησης
- Προβολή & Προώθηση
- Αμοιβές Συμβούλων


Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης αναμένεται να κυμαίνεται από 30.000 € μέχρι 300.000 € (Μεταποίηση & Τουρισμός) και από 30.000 € μέχρι 100.000 € (Εμπόριο & Υπηρεσίες).

Είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στους όρους του προγράμματος ανά Περιφέρεια, ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: