Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου

Στο πρώην δημαρχείο Οινιαδών συνεδριάζει την Πέμπτη 22-3-2012 το δημοτικό συμβούλιο Μεσολογγίου στις 5:30 το απόγευμα.

Όποιος έχει πρόβλημα με το λογαριασμό νερού να πάει στο συμβούλιο και να ζητήσει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που αφορούν το Αιτωλικό είναι:......

5. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “Αποχέτευση οικισμού Κεφαλοβρύσου” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

6. Έγκριση Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών – Βάσως Γ. Κατράκη’’ (εισηγητής Π. Κατσούλης).

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Αιτωλικού” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

20. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Ανάπλαση Δυτ. παραλίας Αιτωλικού” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

21. Έγκριση αναβάθμισης δημοτικού χώρου πίσω από το Δημοτικό Στάδιο Αιτωλικού (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία – Αντιδήμαρχος).

Αναλυτικά όλα τα θέματα είναι:
1. Ενημέρωση σχετικά με την λειτουργία των Τ.Ο.Ε.Β. και λήψη απόφασης (εισηγητής κ. Κατσούλης Παναγ. – Δήμαρχος).

2. Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων στον αιγιαλό Λούρου της Δ.Ε. Οινιαδών (εισηγητής κ. Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

3. Ανακοίνωση προγράμματος και έγκριση των εκδηλώσεων ‘‘Εορτές Εξόδου 2012’’ (εισηγητής κ. Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

4. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ύδρευση Δ.Δ. Ευηνοχωρίου” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

5. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “Αποχέτευση οικισμού Κεφαλοβρύσου” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

6. Έγκριση Ο.Ε.Υ. του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών – Βάσως Γ. Κατράκη’’ (εισηγητής Π. Κατσούλης).

7. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους(εισηγητής Π. Νούλας - Αντιδήμαρχος).

8. Κατανομή ποσού 95.342,05€ στις σχολικές επιτροπές της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (εισηγητής κ. Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

9. Αντικατάσταση κλήρου απαλλοτρίωσης 1991 στο αγρόκτημα Νεοχωρίου (εισηγητής κ. Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

10. Διαγραφές βεβαιωθέντων οφειλών από τμήματα απαλλοτρίωσης (εισηγητής κ. Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

11. Τακτική επιχορήγηση Νομικών Προσώπων του Δήμου (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

12. Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Τσουνάκας Νικ. - Δημ. Σύμβουλος).

13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Αιτωλικού” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

14. Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων έτους 2012 σε Δ.Ε. Οινιαδών (εισηγητής κ. Καρατσόλης Παντ. - Αντιδήμαρχος).

15. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου σε Δ.Ε. Οινιαδών (εισηγητής κ. Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

16. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και Π.Δ.Ε. για υλοποίηση δράσεων κοινωνικής δομής (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία – Αντιδήμαρχος).

17. Περί έκπτωτων ενοικιαστών δημοτικών ακινήτων, κατάπτωση γραμματίων-εγγυητικών υπέρ του δήμου και είσπραξη αυτών (εισηγητής κ. Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).

18. Συγχώνευση των ΚΕΠ του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου & της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτ/νίας και καθορισμός λειτουργίας των συγχωνευμένων (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

19. Δέσμευση και εγγραφή στον προϋπολογισμό πίστωσης για την ιδία συμμετοχή για το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

20. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου “Ανάπλαση Δυτ. παραλίας Αιτωλικού” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

21. Έγκριση αναβάθμισης δημοτικού χώρου πίσω από το Δημοτικό Στάδιο Αιτωλικού (εισηγήτρια κα. Φούντα Μαρία – Αντιδήμαρχος).

22. Αποδοχή όρων και εγγραφή στον προϋπ/σμό της πράξης ένταξης του έργου “Ανέγερση 2ου Λυκείου Μεσολογγίου” από ΕΣΠΑ (εισηγητής Δημ. Κοταντάκης – Αντιδήμαρχος).

23. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ (Σύνδεσμος Διαχ/σης Στ. Αποβλήτων της 4ης Γ.Ε. Αιτωλ/νίας) (εισηγητής κ. Κολοζάκης Παν. - Δημοτικός Σύμβουλος).

24. Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Επιχείρησης “AN.ME” (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).

25. Έγκριση της υπ’αριθμ. 22/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ. Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

26. Έγκριση προβολής του Δήμου στον επαγγελματικό οδηγό Αιτωλ/νίας για το έτος 2012 (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

27. Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

28. Μεταβολές βεβαιωτικών καταλόγων (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

29. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τροποποίηση σχεδίου πόλεως Μεσολογγίου στην περιοχή επέκτασης κατόπιν αιτήματος του κ.Στεφανάτου Γεωργίου (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).

30. Έγκριση επιχορήγησης ποσού στον Γ.Σ. “Χαρ. Τρικούπης” Μεσολογγίου, για τη διοργάνωση του 66ου Δρόμου Θυσίας (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

31. Σύσταση επιτροπής εκδίκασης αυθαίρετων κατασκευών (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).

32. Διόρθωση ποσού σε Χ.Κ. και δικαίωμα έκπτωσης (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

33. Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Πνευματικό - Κοινωνικό - Αθλητικό Κέντρο Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ. Καβάγιας Αριστ. - Δημοτικός Σύμβουλος).

34. Έγκριση συνδρομής σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων (ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ) (εισηγητής κ. Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).

35. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού διάρκειας δύο μηνών (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).

36. Υπογραφή σύμβασης με φιλοζωική εταιρία (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).

37. Ονοματοθεσία δρόμων (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).

38. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με αποζημιώσεις – απαλλοτριώσεις σχεδίου πόλεως (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).

39. Έγκριση αποδοχής πράξης παραχώρησης γης για διάνοιξη δρόμου στη Δ.Κ. Νεοχωρίου (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).

40. Έγκριση αποδοχής πράξης παραχώρησης χρήσης εδαφικής λωρίδας γης για χρήση δρόμου σε περιοχή Αγριλιάς (εισηγητής Δημ. Κοταντάκης - Αντιδήμαρχος).

41. Διαγραφές οφειλών από χρεωστικούς καταλόγους (εισηγητής Νούλας Π. - Αντιδήμαρχος).

42. Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 389/2011 απόφασής μας σχετικά με το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Γνωρίστε το Δήμο μας” με την συμμετοχή των Σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).

43. Έγκριση εκδηλώσεων ‘‘10η Συνάντηση μαθητικών χορευτικών συνόλων’’ (εισηγητής κ. Καβάγιας Αριστ. – Δημοτικός Σύμβουλος).

44. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με τοποθετήσεις πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).

45. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων διαφόρων δραστηριοτήτων (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).

Δεν υπάρχουν σχόλια: