Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011

Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης

Ψηφίστηκε την  Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011, με ευρεία πλειοψηφία, από την Βουλή το νομοσχέδιο «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».....


Το νομοσχέδιο επιχειρεί μέσα από ένα πλέγμα ρυθμίσεων να αντιμετωπίσει προβλήματα, όπως την αδιαφάνεια και την διαφθορά στον τρόπο λειτουργίας των πολεοδομικών υπηρεσιών και την απουσία ελέγχου στο στάδιο της κατασκευής.

Παράλληλα, συντελεί στην αναβάθμιση του πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος, της αρχιτεκτονικής, του αστικού τοπίου.

Οι βασικές προβλέψεις και καινοτομίες που εισάγει το σχέδιο νόμου περιλαμβάνουν:

Διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και λειτουργία στη δημόσια διοίκηση με κεντρική ρύθμιση την κατάργηση της πολεοδομίας, όπως την γνωρίσαμε μέχρι σήμερα.

Την υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών στοιχείων και μελετών  ηλεκτρονικά.

Η έγκριση δόμησης θα χορηγείται σε πέντε ημέρες, στην οποία θα  ελέγχονται τα βασικά στοιχεία που αποτελούν τον δείκτη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της κατασκευής στο φυσικό ή οικιστικό περιβάλλον.

Η άδεια δόμησης χορηγείται σε δυο ημέρες από την προσκόμιση των απαραίτητων μελετών και λοιπόν εγκρίσεων και την ανάληψη της ευθύνης από τους Μελετητές Μηχανικούς.

 Έλεγχος της εφαρμογής των αδειών δόμησης κατα τη διαρκεια της κατασκευής.

Τέλος, καταργούνται τα υπάρχοντα γνωμοδοτικά όργανα και θεσμοθετούνται νέα σε αντικατάσταση των υφιστάμενων, όπως τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής.

Zαφ. Καρβέλης Αρχ. Μηχανικός

Δεν υπάρχουν σχόλια: