Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου Νο 2


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28 – 11– 2011 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:.....


1.          Έγκριση ψηφίσματος και απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το ειδικό τέλoς ακινήτων μέσω ΔΕΗ (εισηγητής κ. Κατσούλης Παν. – Δήμαρχος).
2.          Ενημέρωση για την λειτουργία και τα προβλήματα του τομέα καθαριότητας (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).
3.          Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου οικον. έτους 2012 (εισηγητής  κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
4.          Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης  του Νομικού Προσώπου ¨Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών – Βάσως Γ. Κατράκη¨ για το έτος 2012 (εισηγητής κ. Κατσούλης Παν. – Δήμαρχος) .
5.          Έγκριση του ετήσιου προγράμματος δράσης του Νομικού Προσώπου ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ για το έτος 2012 (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστείδης – Δημοτικός Σύμβουλος).
6.          Έγκριση διετούς προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραδήμας Δημ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
7.          Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2011-2014 για το Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Κατσούλης Παν. – Δήμαρχος).
8.          Έγκριση και παρουσίαση της πρότασης του οριστικού “Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπλασης” για το Δήμο Μεσολογγίου (εισηγητής  κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
9.          Έγκριση προϋπολογισμού οικον. έτους 2011 του Νομικού Προσώπου ¨Κέντρο & Μουσείο Χαρακτικών Τεχνών – Βάσως Γ. Κατράκη¨  (εισηγητής κ. Κατσούλης Παν. – Δήμαρχος) .
10.      Υποβολή πρότασης για το έργο “Ψηφιακές υπηρεσίες-Ψηφιακή οργάνωση του κέντρου χαρακτικών τεχνών Βάσως Κατράκη” (εισηγητής κ. Κατσούλης Παν. – Δήμαρχος) .
11.      Αποδοχή και κατανομή ποσού 49.036,33 € για επισκευές των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
12.      Κατανομή ποσού 194.944,00 € - ΣΑΤΑ 2011 (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
13.      Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού τoy 1ου, 2ουκαι 3ου  τριμήνου του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
14.      Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
15.      Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 για το έργο “ Πάρκο αναψυχής και παρατήρησης Ανατ. Κλείσοβας ” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).  
16.      Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 για το έργο “ Πάρκο αναψυχής και παρατήρησης Νότ. Κλείσοβας ” ( εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).  
17.      Έγκριση Ο.Ε.Υ. της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραδήμας Δημ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
18.      Έκδοση ενημερωτικού περιοδικού από το 2012 για τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου. (εισηγητής κ. Κατσούλης Παν. – Δήμαρχος) .
19.      Συγχώνευση Κ.Ε.Π. Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας (εισηγητής κ. Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
20.      Ενημέρωση για την λειτουργία και τα προβλήματα του Χ.Υ.Τ.Α της 4ης Γ.ΕΝ. (εισηγητής κ. Κολοζάκης Παν. - Δημ. Σύμβουλος).
21.      Παραλαβή Μελέτης “Μελέτη ηλεκτρολογικών εργασιών εσωτερικών δικτύων Δ. Αιτωλικού” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
22.      Παραλαβή Μελέτης “Μελέτη αναβάθμισης αντλιοστασίων και κεντρικού αποχετευτικού αγωγού σύνδεσης οικισμού Αιτωλικού και ΕΕΛ” (εισηγητής  κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
23.      Παραλαβή της Μελέτης του έργου “Συμπληρωματική μελέτη εσωτερικού αποχετευτικού δικτύου οικισμού Αιτωλικού” (εισηγητής  κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
24.      Παραλαβή της τεχνικής μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: “Ύδρευση περιοχών Καλλονής, Βίγλας και Αγ. Δημητρίου Μεσολογγίου(εισηγητής  κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
25.      Αποδοχή παραχώρησης εδαφικής ζώνης σε κοινή χρήση στην Δημ. Κοιν. Νεοχωρίου (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).
26.      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Κατασκευή υποδομών Πλατείας Κ.Χ. 25’’ ( εισηγητής  κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
27.      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Αποπεράτωση υποδομών Πλατείας Κ.Χ. 27’’ (εισηγητής  κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
28.      Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση με τίτλο «Χάραξη – διαμόρφωση πεζοπορικής διαδρομής: Μονοπάτι Εξοδιτών Μεσολογγίου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα-Πελοπόννησος-Ιόνιοι Νήσοι» ( εισηγητής  κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).  
29.      Έγκριση δαπάνης για το έργο “ Σήμανση μνημείων πολιτισμού Αιτωλικού ” (εισηγητής  κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).  
30.      Έγκριση δαπάνης για το έργο “Βελτίωση εγκαταστάσεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μουσείου Χαρακτικής - Βάσως Κατράκη” (εισηγητής  κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).  
31.      Έγκριση δαπάνης για το έργο “Σήμανση τμήματος μονοπατιού εξοδιτών Μεσολογγίου” (εισηγητής  κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).  
32.      Έγκριση δαπάνης για το έργο “Σήμανση υγροβιοτόπων Μεσολογγίου” (εισηγητής κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).  
33.      Ορισμός επιτροπής εκτίμησης για αγορά οικοπέδου (κοιμητηρίου) στην Τοπ. Κοιν. Πενταλόφου (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
34.      Αντικατάσταση μέλους του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου¨ (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. – Αντιδήμαρχος).
35.      Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής προμηθειών έτους 2011, λόγω συνταξιοδότησης (εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
36.      Διαγραφή οφειλών από Χ.Κ. (εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
37.      Απαλλαγή από προσαυξήσεις και δικαίωμα έκπτωσης (εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
38.      Αλλαγή χρεώστη από Χ.Κ. και αλλαγή ποσού χρεώστη (εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
39.      Έγκριση συνδρομής ψηφιακής υποστήριξης μέσω του διαδικτύου (εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).
40.      Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 244/2011 απόφασής μας περί υποβολής πρότασης στο ΕΠΕΡΡΑ για χρηματοδότηση έργου "Αποχέτευση λυμάτων Οικισμών Κατοχής-Νεοχωρίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου" (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
41.      Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 245/2011 απόφασής μας περί υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και ΔΕΥΑ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την κατασκευή του έργου "Αποχέτευση λυμάτων Οικισμών Κατοχής-Νεοχωρίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου" (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
42.      Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 335/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την υπ’αριθμ. 45/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστείδης – Δημοτικός Σύμβουλος).
43.      Έγκριση προμήθειας βιβλίων (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστείδης – Δημοτικός Σύμβουλος).
44.      Έγκριση για θέσπιση Ναυταθλητικού Τριημέρου του Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου (πρόταση Ναυτικού Ομίλου Μεσολογγίου) εις ανάμνηση της Ναυμαχίας των Εχινάδων Νήσων (εισηγητής κ. Κασσαβέτης Γεώργιος - Δημ. Σύμβουλος).
45.      Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Γνωρίστε το Δήμο μας” με την συμμετοχή των Σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής κ. Χονδρός Νικ. – Αντιδήμαρχος).
46.      Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με Ν.Ο.Μ. για την δημιουργία Ναυταθλητικού Κέντρου στην Τουρλίδα Μεσολογγίου (εισηγητής  κ. Κοταντάκης Δημ. – Αντιδήμαρχος).
47.      Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Νούλας Παν. – Αντιδήμαρχος).

Ο Πρόεδρος

Γιάννης Δ. Σπανός

Δεν υπάρχουν σχόλια: