Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2011

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου Νο 1

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 28 – 11– 2011 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:.....


1.      Έγκριση  ισολογισμού Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου έτους 2010
(εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).  
2.      Έγκριση  απολογισμού Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου έτους 2010
(εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).  
3.      Έγκριση  ισολογισμού Δήμου Αιτωλικού έτους 2010
(εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).  
4.      Έγκριση  απολογισμού Δήμου Αιτωλικού έτους 2010
(εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).  
5.      Έγκριση  ισολογισμού Δήμου Οινιαδών έτους 2010
(εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).  
6.      Έγκριση  απολογισμού Δήμου Οινιαδών έτους 2010
(εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).  

Ο Πρόεδρος

Γιάννης Δ. Σπανός

Δεν υπάρχουν σχόλια: