Τετάρτη 30 Μαρτίου 2011

Τέρμα τα μετρητά στις συναλλαγές άνω των 3.000 ευρώ από την 1η Απριλίου


Από την 1η Απριλίου οι συναλλαγές πάνω από 3.000 ευρώ θα γίνονται υποχρεωτικά μέσω των τραπεζών, ενώ το υπουργείο Οικονομικών σκοπεύει να καθιερώσει από εφέτος την ηλεκτρονική διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με τις υπηρεσίες του υπουργείου για άμεση απόδοση του ΦΠΑ.
Φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από επιτηδευματίες, για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους λήπτες αυτών αποκλειστικά μέσω των τραπεζών,.......
με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του αγοραστή των αγαθών ή λήπτη των υπηρεσιών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγές, αποκλειόμενης της εξόφλησης των υπόψη στοιχείων με μετρητά.
Ως κατώτερο όριο συναλλαγής, ορίζεται το ποσό των 3.000 ευρώ για το 2011 και τα 1.500 ευρώ μετά την 1η Ιανουαρίου 2012. Ως αξία συναλλαγής, για την εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, νοείται το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, προκαταβολές που εισπράττονται ή τμηματικές καταβολές, που αφορούν σε συναλλαγές ύψους άνω του ισχύοντος κάθε φορά ορίου, εμπίπτουν στις ίδιες υποχρεώσεις, ανεξαρτήτως του ποσού εκάστης τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής.
Σε περίπτωση πώλησης αγαθών (όπως οχήματα, κ.λπ.) σε ιδιώτη «με ανταλλαγή», η διαφορά της αξίας που προκύπτει από το συμψηφισμό των αμοιβαίων ανταπαιτήσεων εξοφλείται από τον ιδιώτη-αγοραστή μέσω τράπεζας, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ισχύον, κάθε φορά, όριο.

Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση αλλαγής λιανικώς πωληθέντων αγαθών, η αξία των οποίων προηγουμένως έχει εξοφληθεί, για τη νέα απόδειξη λιανικής πώλησης που εκδίδεται. Ομοίως τα προαναφερόμενα ισχύουν και στην περίπτωση επιστροφής αγαθών, εφόσον μεταγενέστερα η απαίτηση του ιδιώτη συμψηφισθεί με επόμενη αγορά αγαθών.
Σε περίπτωση συναλλαγής που εξοφλείται, μερικώς ή ολικώς, με εκχώρηση από τον ιδιώτη προϊόντος δανείου που βαρύνει αυτόν, με κατάθεση του σχετικού ποσού στο λογαριασμό του πωλητή-επιτηδευματία, εξοφλείται μέσω τράπεζας μόνο το τυχόν υπολειπόμενο ποσό, ανεξαρτήτως αξίας, εφόσον η τιμολογούμενη αξία της συναλλαγής υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ (1.500 ευρώ από 1/1/2012).
Όπως διευκρινίζεται, δεν εμπίπτουν στις υποχρεώσεις της απόφασης αυτής, οι συναλλαγές για τις οποίες τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Κ.Β.Σ. και οι αγορές αγαθών ή υπηρεσιών, που το αντίτιμο της αξίας καλύπτεται με επί μέρους διαδοχικές καταβολές (προκαταβολές), διαφορετικών προσώπων από τον τελικό καταναλωτή.
Το τυχόν επιπλέον, μη καλυπτόμενο κατά τα ως άνω ποσό, εξοφλείται με βάση τις διατάξεις της παρούσας, εφόσον η συνολική αξία της συναλλαγής υπερβαίνει το ισχύον όριο (π.χ. αγορά αγαθών από ιδιώτη μέσω «λίστας γάμου» κ.λπ.).
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις συναλλαγών, που διενεργούνται σε ημέρες και ώρες μη λειτουργίας των τραπεζών ή με ιδιώτες που για αντικειμενικούς λόγους δεν είναι δυνατή η από μέρους τους εξόφληση, και καταβάλλονται μετρητά ή παραδίδονται συναλλαγματικές, οι οποίες εξοφλούνται εκτός τραπεζικού συστήματος, ακολουθείται ειδική διαδικασία.

Ηλεκτρονική διασύνδεση επιχειρήσεων με υπουργείο Οικονομικών
Ο υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, μιλώντας την Δευτέρα σε ραδιοφωνικό σταθμό προανήγγειλε απευθείας είσπραξη του ΦΠA από τις επιχειρήσεις μέσω ηλεκτρονικής διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τις υπηρεσίες του υπουργείου, στο πλαίσιο της μάχης κατά της φοροδιαφυγής.
Η καταγραφή των συναλλαγών θα καταγράφει και το ποσό του ΦΠΑ που οφείλει και πρέπει να αποδώσει ο επιχειρηματίας. Εκτιμάται ότι η φοροδιαφυγή από τον ΦΠΑ πλησιάζει τα 15 δισ. ευρώ.
«Όταν βάζεις κανόνες και είναι σωστοί και βγάζεις από την εξίσωση την δυνατότητα οι επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τον ΦΠΑ ως κεφάλαιο κίνησης, τότε και η ίδια η αγορά εξορθολογίζεται. Κυρίως οι επιχειρήσεις που έχουν πια επιταγές εξάμηνες και δωδεκάμηνες, απαιτούν ένα μέρος τουλάχιστον, αυτό που αφορά στον ΦΠΑ, για να μπορούν και αυτές να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος», είπε.
«Γιατί αλλιώς είναι φαύλος κύκλος, όπου πηγαίνουμε όλο και σε μεγαλύτερου χρόνου επιταγές, όλο και σε μεγαλύτερη καθυστέρηση απόδοσης ΦΠΑ προς το Δημόσιο. Το Δημόσιο αναγκάζεται να βάλει και άλλους φόρους, να περικόψει και άλλες δαπάνες και όλοι βρισκόμαστε σε μια χειρότερη κατάσταση, από ό,τι ήμασταν πριν», συμπλήρωσε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: