Δευτέρα 28 Μαρτίου 2011

Η εφαρμογή του «Καλλικράτη» Νο 2ο


κατά πως την αντιλαμβάνεται ο Νομάρχης Αιτωλ/νίας κ. Σώκος 

Είναι γνωστό από τις βαρύγδου­πες εξαγγελίες των Κυβερνη­τών και τον ορυμαγδό των δηλώσεών τους ότι ο νέος Νόμος περί αιρετού περιφερειάρχη και αναδιάρ­θρωσης των Νομαρχιών ή «Καλλικράτης» όπως είναι ευρύτερα γνωστός,........
είναι η ναυαρχίδα της μεταρρύθμισης και της ριζοσπαστικής αλλαγής στην Δημόσια Διοίκηση όπως επαγγέλλεται η Κυβέρνηση και οι κυβερνητικοί ινστρούχτουρες.
Ο νόμος περί «Καλλικράτη» δίνει το δικαίωμα στους υπαλλήλους του Νο­μάρχη να αιτούνται εθελοντικές, μετα­τάξεις σε Δήμους στους οποίους σύμφωνα με το Νόμο έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες των υπό κατάργηση Νο­μαρχιών όπως υφίσταντο μέχρι τώρα. Όμως οι Δημόσιοι υπάλληλοι όπως είναι εμφανές δεν έχουν εμπι­στοσύνη ούτε στις διαδικασίες που προβλέπει ο Νόμος Ραγκούση, ούτε στην αξιοπιστία των Νομαρχιακών και Δημοτικών αρχόντων, αφού οι εθελού­σιες μετατάξεις στο Νομό μας είναι ελάχιστες, πλην μίας μόνο περίπτω­σης. Τις μαζικές μετατάξεις από τις Υπηρεσίες της Νομαρχίας Αιτωλ/νίας στο Μεσολόγγι στον νέο – διευρυμένο μετά τον Καλλικράτη – Δήμο Αγρινίου. Τι όμως συμβαίνει ακριβώς και πώς εξη­γείται όμως το φαινόμενο αυτό;

Εν προκειμένω, μια πλειάδα υπαλ­λήλων της Νομαρχίας στα κεντρικά του Μεσολογγίου, οι οποίοι έλκουν την κα­ταγωγή τους και διαμένουν στην πε­ριοχή Αγρινίου και όπως είναι φυσικό να θέλουν να απαλλαγούν από το κα­θημερινό κόστος μετάβασης από το Αγρίνιο στο Μεσολόγγι και τανάπαλιν, αντελήφθησαν ότι ο «Καλλικράτης» απο­τελούσε μία θαυμάσια ευκαιρία να πα­λινδρομήσουν στον τόπο διαμονής τους έστω και διαμέσω του Δήμου Αγρινίου. Όμως ο Νόμος δεν τους ευνοεί, αφού υπάρχουν περιορισμοί και προϋποθέσεις που δεν καλύπτονται.
Αυτό όμως δεν είχε καμία σημασία, αφού η πολυπραγμοσύνη του κ. Σώκου ξεπέρασε τις προϋποθέσεις που απαι­τεί ο Νόμος διαβρώνοντάς τον. Άλλωστε “ημέτερός” μας είναι ο Υπουργός, “δική” μας και η κυβέρνηση, άρα ό,τι θέλουμε κάνουμε κατά πως φρονεί ο Νομάρχης Αιτωλ/νίας κ. Σώκος.

Έλα όμως που καμιά φορά τα πράγ­ματα περιπλέκονται και δεν εξελίσσο­νται κατά το δοκούν των κυβερνητών. Ειδικότερα, πλειάδα υπαλλήλων της εν λόγω κατηγορίας που προαναφέρ­θηκε, υπέβαλλαν αίτημα μετάταξής τους στο Δήμο Αγρινίου με φροντίδα και προσωπική μέριμνα του Νομάρχη κ. Σώκου, όχι βέβαια για να καλύψουν ανάγκες που προέκυψαν από εκχωρηθείσες αρμοδιότητες στους διευρυμέ­νους Δήμους, αλλά για να λύσουν το δικό τους πρόβλημα μετάθεσης στο Αγρίνιο, αφού δεν κάλυπταν τις κατά Νόμο προϋποθέσεις ώστε να μεταταγούν, πράγμα που απεδείχθη περί­τρανα όταν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καθώς επέστρεφε τους φακέλους των αιτούντων για μετάταξη Υπαλλήλων στη Νομαρχία Αιτωλ/νίας στις 28 του περασμένου Ιουλίου, με την επισήμανση ότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του Νόμου Ραγκούση. Αίφνης όμως μετά μία εβδομάδα, και συγκεκριμένα στις 4 Αυγούστου 2010, ο Περιφερειακός Γραμματέας έκανε δεκτές δεκαέξι αιτήσεις μετάταξης, που δεν ήταν άλλες από αυτές που στις 28 Ιουλίου 2010 είχε απορρίψει ως μη σύνομμες.
Προκύπτουν λοιπόν τα εξής αδήριτα ερωτήματα: πως βεβαιώνει ο κ. Σώκος στις 17 Ιουλίου 2010 ότι οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν τα κατά Νόμο προσό­ντα; Γιατί ο Περιφερειακός Γραμμα­τέας απέρριψε την βεβαίωση του κ. Σώκου ότι οι εν λόγω υπάλληλοι πληρούν τις προϋποθέσεις; Τι μεσολάβησε στο διάστημα από 27 Ιουλίου έως 4 Αυ­γούστου και απεδέχθη ο Περιφερειακός Γραμματέας τις ψευδείς βεβαιώσεις του κ. Σώκου;

Οι ανωτέρω σκοτεινές δολιχοδρομίες που αφορούν το ζήτημα των παράνομων μετατάξεων των εν λόγω υπαλλήλων της Δημόσιας διοίκησης, καταδεικνύουν περίτρανα την έλλειψη σεβασμού που τρέφουν Νομάρχης και Περιφερειακός Γραμματέας στους Νό­μους της Πολιτείας και την ανυπαρξία αξιοπιστίας στις ενέργειές τους, καθώς και τον ωμό εμπαιγμό τους προς τους πολίτες στους οποίους συμπεριφέρονται ως αγέλη καθώς απαιτούν να μας κυβερνήσουν διαπράττοντας κάθε είδους αθλιότητες προς χάριν μικροκομματικών εξυπηρετήσεων ρουσφετολογικού χαρακτήρα. Τρομάρα τους!!! Και μιας και ο κ. Σώκος δηλώνει προς πάσα κατεύθυνση ότι δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός και άρα τώρα που δεν επελέχθη από το
ΠΑΣΟΚ ως υποψήφιος περιφερειάρχης δεν έχει λόγο να πολιτευθεί, θα επιλέξει την τιμητική συνταξιοδότηση τηρώντας το λόγο του ή θα δεχθεί το χρυσό χάπι της θέσης του αντιπεριφερειάρχη ως άλλος επαγγελματίας καρεκλοκένταυρος; Πάντως ό,τι και εάν επιλέξει ένα είναι σίγουρο. Επί θητείας του μετέτρεψε τις περιφερειακές Υπηρεσίες της Νομαρχίας στο Αγρίνιο σε πραγματική Νομαρχία αποψιλώνοντας τις Κεντρικές υπηρεσίες στο Μεσολόγγι από προσωπικό, μετατρέποντας το Μεσολόγγι σε οιονεί πρωτεύουσα του Νομού. Και ο λαός της Ιερής Πόλης δεν το ξεχνά αυτό.

                       Π.Α.      ΜΕΤΩΠΟ ΕΛΕΥΘΕΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: