Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2010

Ηλεκτρονική σήμανση αιγοπροβάτων

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης (δελτίο τύπου 16/07/2010) με το οποίο δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής σήμανσης των αιγοπροβάτων, επισημαίνονται εκ νέου στους κτηνοτρόφους του νομού τα παρακάτω:.....• Η ηλεκτρονική σήμανση των αιγοπροβάτων είναι υποχρεωτική και εφαρμόζεται σε όσα ζώα γεννήθηκαν μετά την 31/12/2009 και προορίζονται:
1. Να διατηρηθούν στην εκμετάλλευση πέραν της ηλικίας των δώδεκα (12) μηνών
2. Για ενδοκοινοτικό εμπόριο
3. Για εξαγωγή σε τρίτες χώρες
• Τα ζώα σημαίνονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά και εντός προθεσμίας που δεν πρέπει να υπερβαίνει την ηλικία των 6 μηνών και πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά ένα ενώτιο στο αριστερό αυτί και ταυτόχρονα ηλεκτρονικό στομαχικό βώλο, εφόσον βέβαια προορίζονται να διατηρηθούν στην εκμετάλλευση.
Με τον ίδιο τρόπο σημαίνονται και τα ζώα που προορίζονται για εμπόριο (εντός επικράτειας, ενδοκοινοτικό, προς τρίτες χώρες) με τη διαφορά ότι σημαίνονται ανεξάρτητα από την ηλικία τους και οπωσδήποτε πριν εγκαταλείψουν την εκμετάλλευση προέλευσης. Ενώτιο και ηλεκτρονικός βώλος περιλαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες
• Ο κάτοχος των ζώων είναι υπεύθυνος για την προμήθεια και τοποθέτηση των ηλεκτρονικών στομαχικών βώλων στα ζώα της εκμετάλλευσής του με δική του δαπάνη.
Ο κάτοχος υποχρεούται να υποβάλει αίτηση στο Αγροτικό κτηνιατρείο της περιοχής του προκειμένου να του χορηγηθεί έγκριση για την προμήθεια των κωδικών αριθμών των βώλων που πρόκειται να αγοράσει.
• Τα ατομικά στοιχεία των ζώων που σημαίνονται ηλεκτρονικά καταχωρούνται σε συγκεκριμένης μορφής μητρώο εκμετάλλευσης.
• Σε ό,τι αφορά στις επιφυλάξεις πολλών κτηνοτρόφων σχετικά με την ασφάλεια της χρήσης των στομαχικών βώλων, αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα και κυρίως τις τεχνικές εκθέσεις της κοινής επιτροπής έρευνας η σήμανση των αιγοπροβάτων με ηλεκτρονικό στομαχικό βώλο είναι απόλυτα ασφαλής εφόσον α) εκτελείται κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο και β) διενεργείται σε ζώα σωματικού βάρους τουλάχιστον 25-30kg εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο βώλος των 70 γραμμαρίων. Η χρησιμοποίηση εγκεκριμένων βώλων των 50 ή/και 20 γραμμαρίων αυξάνει ακόμη περισσότερο τα επίπεδα ασφαλείας, ακόμα και για ζώα μικρότερου σωματικού βάρους.
• Η επιλογή του προμηθευτή των μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του κτηνοτρόφου και σε κάθε περίπτωση τα Αγροτικά Κτηνιατρεία θα ενημερώνουν τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους για τα στοιχεία όλων των εμπλεκόμενων στη διάθεση εγκεκριμένων μέσων σήμανσης.
• Οι κάτοχοι αιγοπροβάτων θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη ότι στο πλαίσιο της πολλαπλής συμμόρφωσης, η διαπίστωση μη συμμορφώσεων προς τους κοινοτικούς κανόνες και τις απαιτήσεις του συστήματος σήμανσης και καταγραφής των αιγοπροβάτων κατά τους διενεργούμενους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους αρμόδιων κλιμακίων των κτηνιατρικών υπηρεσιών ή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επισύρει, μεταξύ άλλων, την αναστολή καταβολής άμεσων ενισχύσεων ή/και ενισχύσεων των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης που περιλαμβάνονται στο άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005.
Για οποιαδήποτε βοήθεια, ενημέρωση ή πληροφορία οι κτηνοτρόφοι μπορούν να απευθύνονται στα Αγροτικά Κτηνιατρεία της περιοχής τους, όπου θα τους δίδονται και οδηγίες για την ορθή τοποθέτηση των ηλεκτρονικών βώλων στα ζώα τους.
Παρακαλούνται οι δήμοι στους οποίους κοινοποιείται το παρόν με κάθε πρόσφορο μέσο να ενημερώσουν τους κτηνοτρόφους της περιοχής δικαιοδοσίας τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: