Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2009

Καταλληλότητα ακτών κολύμβησης

Ο Διευθυντής της Δ/νσης Υγείας & Δημόσιας Υγιεινής Ν.Α Αιτωλ/νίας, όρισε ως κατάλληλες για κολύμβηση, από άποψη υγιεινής, τις παρακάτω ακτές κολύμβησης του Δήμου Αιτωλικού...
• Πλαζ Ρεμπάκια
• Πλαζ Αστροβίτσα
• Πλαζ Κανάλι (περιφερειακός δρόμος Αιτωλικού)
• Πλαζ Άγιος Ηλίας
• Πλαζ Σταμνά

Η κολύμβηση σε λιμάνια απαγορεύεται, καθώς και σε απόσταση 300 m από ιχθυοκαλλιέργειες. Επίσης, απαγορεύεται η κολύμβηση σε ακτίνα τουλάχιστον 200 m από εκβολές αγωγών διάθεσης λυμάτων και σε ακτίνα 30 m τουλάχιστον από εκβολές νερών που περιέχουν λύματα..
Οι Δήμοι και το Λιμενικό Ταμείο οφείλουν στην επισήμανση του μήκους των ακτών κολύμβησης και των επιτρεπόμενων σημείων και σύμφωνα με τις οδηγίες της Δ/νσης Υγείας.
Η κολύμβηση σε περιοχές πέρα των προαναφερόμενων ακτών θα γίνεται ευθύνη των λουομένων και περικλείει πιθανούς υγιεινολογικούς κινδύνους .
Όλοι οι συναρμόδιοι φορείς να μεριμνήσουν για την συνεχή προστασία των ακτών, τη διαφύλαξη της Δημόσιας Υγείας και την ενημέρωση των πολιτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: