Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013

Yποχρεωτική πινακίδα περί έκδοσης αποδείξεων

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τα μέλη του για την υποχρεωτική πινακίδα περί έκδοσης νόμιμου παραστατικού στοιχείου (απόδειξη-τιμολόγιο)
 
Σύμφωνα με το ΦΕΚ τεύχος 2 αρ. φύλ. 3313 και την αγορανομική διάταξη αριθ. 4/2012,  από τις 12 Ιανουαρίου 2012 και για να εφαρμοστεί η παράγραφος 1, ότι «κατά την πώληση προϊόντων και παροχή υπηρεσιών ο καταναλωτής δεν υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο εάν δεν λάβει το νόμιμο παραστατικό στοιχείο, όπως αυτό ορίζεται στις οικείες διατάξεις»,.......
όλες οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης προϊόντων υποχρεούνται να αναρτούν πινακίδα σε εμφανές σημείο του καταστήματος και συγκεκριμένα πλησίον του ταμείου συναλλαγής στη οποία να αναγράφεται με ευδιάκριτα γράμματα η ένδειξη σε ελληνική και αγγλική γλώσσα ως εξής:
«Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)», (CONSUMER IS NOT OBLIGED TO PAY IF THE NOTICE OF PAYMENT HAS NOT BEEN RECEIVED(RECEIPT-INVOICE).
Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υποχρεούνται να αναγράφουν σε εμφανές σημείο του τηρουμένου τιμοκαταλόγου (και στα αγγλικά αν ο τιμοκατάλογος τηρείται και στη γλώσσα αυτή) την παραπάνω ένδειξη σε εμφανές σημείο με κεφαλαία γράμματα ίδιας γραμματοσειράς με τις τιμολογούμενες υπηρεσίες. Η ρύθμιση αυτή ισχύει σαφώς και για τα καταστήματα εστίασης και αναψυχής με τον παραπάνω τρόπο σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1.
 
Οι παραβάτες, σύμφωνα με το άρθρο 3, τιμωρούνται πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 15 του άρθρου 30 του Ν.Δ. 136/1946 και με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 2065/1992, τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να γνωστοποιούν τις παραβάσεις στη Διεύθυνσης Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σημείωση etolikonews

Σε ανακοίνωσή της, η ΕΣΕΕ υποστηρίζει ότι: «H μεταβολή της νομοθεσίας στην κατεύθυνση της άρνησης πληρωμής από τον καταναλωτή σε περίπτωση μη έκδοσης απόδειξης, με την υποχρεωτική ανάρτηση πινακίδας, κακώς έχει επεκταθεί, ώστε να καλύπτει και τον αγοραστή διαρκών προϊόντων από οργανωμένο εμπορικό κατάστημα».

Γι' αυτό το λόγο προτείνει “αντιπινακίδα” στα ελληνικά και αγγλικά, με το εξής περιεχόμενο: “ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ, Η ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΥΡΕΙ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΤΗΣ ΚΛΟΠΗΣ”.

Το περιεχόμενο της συμπληρωματικής πινακίδας σύμφωνα και με τη νομική υπηρεσία της ΕΣΕΕ δεν αντιτίθεται προς την υποχρεωτικά αναρτώμενη πινακίδα της ΑΔ 4/2012, ενώ θεωρεί ότι “θα συνεισφέρει στη διατήρηση της ομαλότητας και νομιμότητας των καθημερινών συναλλαγών, θα προστατεύσει από παρερμηνείες και παρεξηγήσεις που δημιουργεί η ασαφής διατύπωση της αγορανομικής διάταξης για τα εμπορικά καταστήματα και θα αποφύγουμε έμποροι και καταναλωτές άσκοπα δικαστήρια και έξοδα”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: