Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013

Πρόγραμμα επιδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Στην προκήρυξη του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013, θα προχωρήσει τη Δευτέρα το υπουργείο Ανάπτυξης.....


Επιλέξιμες είναι μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Εμπορίου - Υπηρεσιών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: δαπάνες για βελτιώσεις κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, προμήθειας εξοπλισμού-μηχανημάτων - συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας - συστημάτων αυτοματοποίησης, δαπάνες πιστοποίησης εφαρμογής συστημάτων ποιότητας διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δαπάνες προβολής προώθησης, δαπάνες λογισμικού, λειτουργικές δαπάνες κ.λπ.

Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) κάθε πρτασης, μπορεί να κυμαίνεται από 30.000 έως 300.000 ευρώ για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού και από 20.000 έως 100.000 ευρώ για τον τομέα Εμπόριο - Υπηρεσίες.

Εκτιμάται ότι οι πληρωμές προς τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα ξεκινήσουν από τα μέσα του 2013.

Το 70 - 85% των κονδυλίων θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 15 - 30% νέες. Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται ανά Περιφέρεια μεταξύ 40 και 60%.

Τις λεπτομέρειες του προγράμματος ύψους 456 εκατ. ευρώ θα παρουσιάσουν σε συνέντευξη Τύπου οι Γενικοί Γραμματείς Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ) Γιώργος Γιαννούσης, Βιομηχανίας Σπύρος Ευσταθόπουλος, Εμπορίου Στέφανος Κομνηνός και Τουριστικών Υποδομών και Επενδύσεων Γιάννης Πυργιώτης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: