Κυριακή 13 Ιανουαρίου 2013

Πρόσληψη 42 ατόμων 7μηνης διάρκειας

Η  Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού & Περιβάλλοντος “Πράσινο+Μπλε”, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα δύο (42) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού.....
(ΚΟΧ.Π. 4.701/1/2013) στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Οι θέσεις αφορούν σε διάφορες ειδικότητες των συμπραττόντων φορέων:

22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (20 άτομα) και ΛΣΤ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (22 άτομα) για εργασία ορισμένου χρόνου, επτά (7) μηνών και κατανέμονται στους Δήμους Ακτίου - Βόνιτσας, Ναυπακτίας, Ξηρομέρου, Αμφιλοχίας, Αγρινίου, Θέρμου και Ι.Π. Μεσολογγίου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) αρχίζει από 21/01/2013 και τελειώνει στις 30/01/2012 (καταληκτική ημερομηνία) και θα αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους μόνο ταχυδρομικά (συστημένο)
στη Δνση : ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε - Ταχ. Θυρίδα 45 - ΤΚ 30 300 Ναύπακτος.

Απο την πλευρά μας έχουμε ενημερώσει όλους τους φορείς : Δήμους, ΚΕΠ, ΟΑΕΔ Αιτωλακαρνανίας και έχουμε αναρτήσει όλες τις πληροφορίες στο site www.prasinomple.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: