Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011

Ύδρευση Αιτωλικού και διευρυμένου Δήμου


ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ. ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30-11-2011

Η οικονομική κατάσταση και συγκυρία επιτάσσει αφ’ ενός μια σφικτή τιμολογιακή πολιτική...... και αφ’ ετέρου συμμάζεμα και ορθολογική διαχείριση. Με δεδομένη την ακύρωση της υπ’ αριθ. 76/2011 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. και της υπ’ αριθ. 280/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την επιβολή χρέωσης κατανάλωσης ανά υδρόμετρο στην Δημοτική Ενότητα Αιτωλικού για λόγους που κυρίως αντίκεινται στην αρχή της ανταποδοτικότητας και τον υπολογισμό επί της πραγματικής κατανάλωσης του νερού με βάση τον όγκο του νερού και όχι πλασματικά στοιχεία (πάγιο ή ελάχιστη κατανάλωση), ως εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Μεσολογγίου προτείνω τα παρακάτω:
1.       Να μην υπάρξει καμία αύξηση στο υπάρχον τιμολόγιο της Δ.Ε.Υ.Α.Μ. και ούτε διπλασιασμός της τιμής χρέωσης διότι αυτό αφ’ ενός μεν επιβαρύνει δυσβάστακτα τους καταναλωτές και αφ’ ετέρου ενδεχομένως αντίκειται στην αρχή της αναλογικής ανταποδοτικότητας.
2.       Να υπάρξει ενιαία τιμολογιακή πολιτική στο σύνολο του Δήμου, με την αναγκαία προϋπόθεση να υπάρχει η ίδια και αποτελεσματική υποστήριξη στους τομείς ύδρευσης και αποχέτευσης και για όλες τις δημοτικές ενότητες (Αιτωλικό – Οινιάδες), όπως αυτή παρέχεται στην έδρα του Δήμου.
3.       Να παραμείνει η έκδοση λογαριασμών ως έχει και όχι ανά δίμηνο, διότι εμμέσως πλην σαφώς το μέτρο θα επιβαρύνει υπέρμετρα τους δημότες.
4.       Να υλοποιηθούν οι σχετικές μελέτες για διαρροές – παράνομες συνδέσεις και αντικατάσταση δικτύου, ώστε να μειωθεί ΑΜΕΣΑ το λειτουργικό κόστος.
5.       Να υπάρξει χρονοδιάγραμμα είσπραξης των οφειλομένων. Εκτιμώμενο όφελος άνω των 300.000 ευρώ.
6.       Να γίνει προσφυγή κατά της Δ.Ε.Η. με στόχο να μην χρεώνει το τιμολόγιο ως βιομηχανικό αλλά ως οικιακό. Εκτιμώμενο όφελος άνω των 300.000 ευρώ.
7.       Τα νέα έργα να έχουν φορέα υλοποίησης τον Δήμο και όχι την Δ.Ε.Υ.Α.Μ. Πώς θα καλυφθεί η ίδια συμμετοχή και ο Φ.Π.Α. που τα επιβαρύνει;
8.       Να υπάρξει ρύθμιση χρεών με δόσεις από 2 έως 20 με ελάχιστη δόση καταβολής τα 10 ευρώ.
9.       Να προχωρήσει το σύστημα παρακολούθησης των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης μέσω ΕΣΠΑ.
10.    Οι ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. και οι άλλοι κρατικοί φορείς να καταβάλουν τις οφειλές τους στην επιχείρηση.
Ως εκ τούτου, τυχόν προτάσεις για αυξήσεις ή υπερδιπλασιασμό της υπάρχουσας τιμής χρέωσης μας βρίσκει ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ.
Εν κατακλείδι θεωρούμε ότι εάν υλοποιηθούν με στόχο και πρόγραμμα οι ανωτέρω προτάσεις η Δ.Ε.Υ.Α.Μ. θα γίνει πλεονασματική. Δεν νοείται μια επιχείρηση κοινωφελούς χαρακτήρα με 22.000 πλέον καταναλωτές που είναι μοναδικός διαχειριστής του υδάτινου δυναμικού να είναι ζημιογόνα και αναποτελεσματική.    

Δεν υπάρχουν σχόλια: