Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Νο 1

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 21 – 12– 2011 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:.....


Έγκριση  προϋπολογισμού Δήμου Ι. Π. Μεσολογγίου οικον. έτους 2012 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).   

Δεν υπάρχουν σχόλια: