Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011

Τα λατομεία γύψου ξανά στο προσκήνιο


Απάντηση σε καταγγελίες του κ. Νίκου Μουρκούση σχετικά με μισθώσεις  των λατομείων Αγίου Ηλία του τέως Δήμου Αιτωλικού.


   Ο επικεφαλής του συνδυασμού ΄΄ Το μέλλον είναι τώρα κ. Μουρκούσης εγκαλεί τη δημοτική αρχή για αδράνεια σχετικά με την είσπραξη των μισθωμάτων των λατομείων Αγίου Ηλία, μιλώντας μάλιστα για σκάνδαλο, για μη διασφάλιση της νομιμότητας και πιθανές ποινικές ευθύνες........

    Οι παραπάνω καταγγελίες εάν δεν οφείλονται σε άγνοια, ή πολύ χειρότερα, σε ημιμάθεια, οφείλονται, σε στείρα αντιπολιτευτική διάθεση και συνιστούν άδικη συκοφαντική επίθεση στη δημοτική αρχή.
     Οι παραπάνω υποθέσεις εκκρεμούν επί χρόνια και η μη ομαλή και σύννομη εξέλιξή τους, ειδικά σε ότι αφορά τη μίσθωση στη “RIGIPS”, δημιούργησε νομικές περιπλοκές, που η δημοτική μας αρχή αφότου τις παρέλαβε, προσπαθεί να τις αντιμετωπίσει, με αποκλειστικό γνώμονα την υπεράσπιση των έννομων συμφερόντων του Δήμου.
1.     Σχετικά με το λατομείο που είχε εκμισθωθεί στην «RIGIPS ΕΛΛΑΣ» : Η συγκεκριμένη μίσθωση, σύμφωνα με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε στις 31.8.2009, κρίθηκε, ότι λύθηκε αυτοδικαίως, οριστικά και αμετάκλητα, χωρίς καμιά δυνατότητα παράτασης, ή ανανέωσής της στις 22.7.2007. Ο,τιδήποτε συμφωνήθηκε, σχετικά με αυτήν, μεταξύ των μερών, πριν ή μετά την παραπάνω  ημερομηνία  έκδοσης της απόφασης, σύμφωνα με τη γνωμάτευση της νομικής μας υπηρεσίας, δεν ήταν σύννομο. Δηλαδή μετά τις 22.7.2011 δεν  υφίσταται νόμιμη μίσθωση. Υπάρχει αυθαίρετη χρήση από την εταιρεία, η οποία συνεχίζεται μέχρι σήμερα και μετά από συνεχείς οχλήσεις μας, η εταιρεία κοινοποίησε έγγραφο με το οποίο δηλώνει ότι παραδίδει το μίσθιο και εκκρεμεί η σύνταξη πρωτοκόλλου. Για τον προσδιορισμό του ποσού της αποζημίωσης για την παραπάνω αυθαίρετη χρήση, ο Δήμος θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια. Συγκεκριμένο έγγραφο, που υπάρχει στο φάκελο σχετικά με αναγνώριση των ορκωτών λογιστών της εταιρείας, περί συγκεκριμένου ποσού οφειλής της, θα χρησιμοποιηθεί στο δικαστήριο, υπέρ του Δήμου, για επιδίκαση της μεγαλύτερης δυνατής αποζημίωσης, δεν είναι, όμως, αρκετό, να μετατρέψει, νομικά,  την «αυθαίρετη χρήση», σε  μίσθωση».
2.     Η μίσθωση του ετέρου λατομείου στην εταιρεία “ΒΙΟΓΥΨ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΒΕΛΗΣ Ο.Ε.”,  είναι σε ισχύ, υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές της μισθώτριας και ο Δήμος μας, πριν, την άσκηση, εναντίον της,  ενδίκων μέσων, πιέζει για την άμεση καταβολή των οφειλών.
     Συνιστούμε στον κ. Μουρκούση, πριν την εκτόξευση ασύστατων και συκοφαντικών καταγγελιών, πρώτα, να φροντίζει να ενημερώνεται λεπτομερώς, για την ουσία των υποθέσεων, ώστε, εκτός των άλλων, να αποφεύγει και να εκτίθεται.


Για τον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Ο Αντιδήμαρχος

Παναγιώτης Νούλας

Δεν υπάρχουν σχόλια: