Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011

Ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες» μαζί με τη φορολογική δήλωση

Ηλεκτρονικό «πόθεν έσχες» σχεδιάζει να ρίξει στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με το σχέδιο που εξετάζει ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγ. Βενιζέλος κάθε φυσικό πρόσωπο, μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά και μία δήλωση «πόθεν έσχες» στην οποία θα περιγράφει αναλυτικά όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του και θα δηλώνει ακόμη και τα ποσά των καταθέσεων που έχει στις τράπεζες. .......

Οπως δήλωσε ο κ. Βενιζέλος στη Βουλή «κουβαλάω κι εγώ μια έμμονη ιδέα και μια πίστη: Οτι αν η ηλεκτρονική φορολογική δήλωση είναι αυτόματα και μία ηλεκτρονική δήλωση «πόθεν έσχες» για όλους και έχουμε δηλωμένη την ακίνητη περιουσία και τις καταθέσεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως τα πανάκριβα έργα τέχνης -για παράδειγμα- που ως κινητά στοιχεία δεν εντοπίζονται και αν επιβάλλουμε πράγματι, στην πράξη, αυτό που γίνεται διεθνώς σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, όχι πληρωμές σε ρευστό, πληρωμές με ηλεκτρονικό χρήμα ή με δίγραμμη επιταγή, θα έχουμε κάνει πολύ απλές κινήσεις για τη σύλληψη της φοροδιαφυγής και την ένταξη ενός μεγάλου μέρους της παραοικονομίας στην επίσημη οικονομία».

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών καταθέσεις στις τράπεζες, τοποθετήσεις σε μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια, συμμετοχές σε εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, ακίνητα, πισίνες, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, έργα τέχνης μεγάλης αξίας, θα πρέπει να δηλώνονται αναλυτικά από κάθε φορολογούμενο, στο έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή σε ξεχωριστό έντυπο δήλωσης «πόθεν έσχες» που θα συνυποβάλει με τη δήλωση εισοδήματος κάθε χρόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: