Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 03 – 08 – 2011 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων πρώην Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Αιτωλ/νίας, Κύπρου 1, Μεσολόγγι 30200), σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.    Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με ΛΣΤ΄ Εφορία Αρχαιοτήτων και διάθεση ποσού 10.000,00 € (εισηγητής κ.Κατσούλης Παναγ. - Δήμαρχος)........
2.    Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 132/2011 απόφασής μας περί υπογραφής προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με την Π.Δ.Ε. για την κατασκευή του 4ου Δημοτικού σχολείου (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).
3.    Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ‘‘Βελτίωση υπάρχουσας οδοποιίας σε πόλη και Δ.Δ.’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
4.    Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με ανακύκλωση χρησιμοποιούμενων μαγειρικών ελαίων (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
5.    Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Θέρμου για την υποβολή πρότασης ένταξης στο ΕΣΠΑ 2007-2013 σχετικά με το έργο ‘‘Βελτίωση της ύδρευσης των οικισμών Αμπέλια, Κοσίνα και Κούρβουλα Τ.Κ. Κοκκινόβρυσης και Τσιρνόκος Τ.Κ. Αργυρού Πηγαδίου Δήμου Θέρμου’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
6.    Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης με Δήμο Αμφιλοχίας σχετικά με το έργο ‘‘Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Αμφιλοχίας’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. -Αντιδήμαρχος) .
7.    Αποδοχή και κατανομή ποσού από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2011 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
8.    Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με προμήθεια χάρτη του νέου Καλλικρατικού Δήμου (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
9.    Εγκρίσεις δαπανών (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστείδης – Δημοτικός Σύμβουλος).
10.    Έγκριση εκδηλώσεων και διάθεση πίστωσης του Εθνικου-θρησκευτικού πανηγυριού Αγ-Αγάθης (εισηγήτρια κα.Φούντα Μαρία - Αντιδήμαρχος).
11.    Έγκριση προμήθειας βιβλίων από τη ΔΙΕΞΟΔΟ (Μεσολόγγι Ιερή Πόλη) (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
12.    Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπαρχθέντα (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
13.    Διαγραφή οφειλών από Χ.Κ. (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
14.    Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με επιβολή τέλους πολιτικού γάμου (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
15.    Δυνατότητα ρύθμισης οφειλών σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 3979 (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
16.    Έγκριση αλλαγή πλάτους πεζοδρομίου στην οδό Κ.Λάσκαρη σχετικά με το έργο ‘‘Ανάπλαση κεντρικής οδού Αιτωλικού’’ (εισηγητής κ.Κοταντάκης Δημ. - Αντιδήμαρχος).
17.    Αποδοχή και κατανομή ποσού σχετικά με το έργο ‘‘Εκτέλεση εργασιών βελτίωσης της υποδομής των χώρων διαμονής των τσιγγάνων των ΟΤΑ της Χώρας Π.Κ. 2055002’’ (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
18.  
Αδελφοποίηση του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με το Δήμο Αμμοχώστου Κύπρου (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
19.    Έγκριση οικον. ενίσχυσης ανασκαφών αρχ. χώρου Οινιαδών (εισηγητής κ.Καρατσόλης Παντ. - Αντιδήμαρχος).
20.    Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση του Α΄/θμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης θεάτρων-κινηματογράφων και παρεμφερών επιχειρήσεων  (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστ. – Δημ. Σύμβουλος).
21.    Συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης και επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για τη μίσθωση ακινήτων (εισηγητής κ.Νούλας Παν. - Αντιδήμαρχος).
22.    Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης έτους 2002-Β΄φάση (οδός Λ. Βύρωνος (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
23.    Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστείδης – Δημοτικός Σύμβουλος).
24.    Έγκριση συνδιοργάνωσης του πανελληνίου πρωταθλήματος Κανόε-Καγιάκ με το Ναυτικό Όμιλο Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Καλτσούλας Κων/νος – Δημ. Σύμβουλος).
25.    Έγκριση μελέτης για το έργο "Αποχέτευση λυμάτων Οικισμών Κατοχής-Νεοχωρίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου" (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. - Δημοτικός Σύμβουλος).
26.    Υποβολή πρότασης στο ΕΠΕΡΡΑ για χρηματοδότηση έργου "Αποχέτευση λυμάτων Οικισμών Κατοχής-Νεοχωρίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου" (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. - Δημοτικός Σύμβουλος).
27.    Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και ΔΕΥΑ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την κατασκευή του έργου "Αποχέτευση λυμάτων Οικισμών Κατοχής-Νεοχωρίου Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου" (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. - Δημοτικός Σύμβουλος).
28.    Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με γνωμοδοτήσεις για έγκριση περιβαλλοντικών όρων (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
29.    Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, ΔΕΥΑΜεσολογγίου και Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας για την προσωρινή λειτουργία του ΧΥΤΑ (εισηγητής κ.Κολοζάκης Παναγ. - Δημοτικός Σύμβουλος) .
30.    Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού κοινοχρήστων χώρων  νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
31.    Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με σύσταση κανονισμού καθαριότητας νέου διευρυμένου Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου (εισηγητής κ.Χονδρός Νικ. - Αντιδήμαρχος).
32.    Έγκριση της υπ’αριθμ. 76/2011 απόφαση του Δ/κού Συμβ. της ΔΕΥΑΜ σχετικά με χρέωση κατανάλωσης ανά υδρόμετρο λόγω κλοπής αρχείων στη Δημ. Ενότητα Αιτωλικού (εισηγητής κ.Τσουνάκας Νικ. - Δημοτικός Σύμβουλος).
33.    Έγκριση προϋπ/σμού οικον. έτους 2011 του Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Πνευματικό – Κοινωνικό – Αθλητικό Κέντρο Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καβάγιας Αριστείδης – Δημοτικός Σύμβουλος).
34.    Έγκριση προϋπ/σμού οικον. έτους 2011 της Κοινωφελούς επιχείρησης ‘‘Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου’’ (εισηγητής κ.Καραδήμας Δημ. – Δημοτικός Σύμβουλος).
35.    Αναμορφώσεις προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος (εισηγητής κ.Νούλας Παναγ. - Αντιδήμαρχος).Ο Πρόεδρος

Γιάννης Δ. Σπανός

Δεν υπάρχουν σχόλια: