Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010

To Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας για την Εκτροπή του Αχελώου.

Με την πρόσφατη απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για «την άμεση διακοπή όλων των εργασιών που διενεργούνται και αποσκοπούν άμεσα ή έμμεσα στην κατασκευή του έργου της εκτροπής»...
οι θέσεις που πάγια εξέφραζε το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας δικαιώνονται. Παράλληλα οι πολύχρονοι αγώνες που έχει καταβάλει από κοινού με όλους τους φορείς της περιοχής, από την πρώτη στιγμή που άρχισε ο αγώνας για την αποτροπή αυτού του παράλογου έργου, αποκτούν χειροπιαστό αντίκρισμα. Θυμίζουμε ότι το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας είχε από το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας χαρακτηρίσει παράλογο το έργο της εκτροπής και είχε συνδράμει ηθικά και οικονομικά σε κάθε νομική ή άλλη πρωτοβουλία για να επικρατήσει η λογική.
Σημειώνουμε ότι η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ υπήρξε ομόφωνη και περιλαμβάνει την αποχή από κάθε υλική ενέργεια που κατατείνει στην ολοκλήρωση και λειτουργία των έργων που συνδέονται με το επίμαχο εγχείρημα της εκτροπής του άνω ρου του Αχελώου ποταμού, καθώς και τη μη λειτουργία όσων εκ των έργων χρήσης ως αξιοποίησης υδάτων έχουν ήδη ολοκληρωθεί.
Ακόμη τονίζεται ότι αναμένεται η απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για το θέμα, που είναι βέβαιο πως θα είναι στην ίδια κατεύθυνση.
Τέλος, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας θέλει να επισημάνει ότι με την απόφαση αυτή αλλάζει επιτέλους ο τρόπος που η ελληνική κοινωνία αντιλαμβάνεται τα λεγόμενα «μεγάλα έργα» καθώς βάζει στη συλλογιστική τους και την παράμετρο της βιωσιμότητας αλλά και των επιπτώσεων στο περιβάλλον, ενώ για πρώτη φορά το υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικών Αλλαγών λειτουργεί αυτόνομα και διακριτά από το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όπως συμβαίνει, άλλωστε, σε όλο τον προηγμένο κόσμο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: