Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010

Ρύθμιση οφειλών προς τις τράπεζες

Προθεσμία Υποβολής Αίτησης στις Τράπεζες έως 15 Απριλίου για τη ρύθμιση οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες.
Συνοπτική παρουσίαση των ευνοϊκών ρυθμίσεων του νόμου από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας έχοντας ήδη εκφράσει την άποψή του για τη θετική κατεύθυνση στην οποία κινείται ο νέος νόμος για τη ρύθμιση οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα επιθυμεί να υπενθυμίσει ότι η υποβολή αιτήσεων για την υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις του είναι μέχρι τις 15 Απριλίου 2010.Δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των διατάξεών του σε Επιχειρηματίες, Επαγγελματίες και Αγρότες.

Ο νόμος συνοπτικά έχει ως εξής:Ρυθμίσεις που αφορούν στην «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.»:
Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 801 11 97367
www.ypoian.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: