Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010

Οι αποφάσεις της Νομαρχίας στο διαδίκτυο

Από σήμερα (Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010) στην ιστοσελίδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας «http://www.aitnia.gr/», ξεκίνησε η ανάρτηση όλων των αποφάσεων...
του Νομαρχιακού Συμβουλίου, οι αποφάσεις του Νομάρχη και των Αντινομαρχών.
Επίσης στην ιστοσελίδα θα αναρτώνται όλες οι διακηρύξεις, οι διαγωνισμοί και δημοπρασίες έργων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: