Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2008

Επέκταση βιολογικού: Οι ψαράδες αντεπιτίθενται

Δύο αιτήσεις κατέθεσε το Σωματείο Ελευθέρων Αλιέων Αιτωλικού, στον Δήμο Αιτωλικού σχετικά με την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και το έργο της επέκτασής του. Οι αιτήσεις αναφέρουν ότι:
ΑΙΤΗΣΗ 1η
Του Σωματείου Ελευθέρων Αλιέων με την επωνυμία «Ο ΝΤΟΛΜΑΣ», που εδρεύει στο Αιτωλικό, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.


ΠΡΟΣ Το Δήμο Αιτωλικού Αιτωλικό 6-11-2008


Παρακαλούμε όπως μας παραδώσετε αντίγραφο της περιβαλλοντικής μελέτης (ΜΠΕ) καθώς και την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του 2003 ή 2004 που έχει εκπονηθεί για την λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού της πόλης μας, όπως έχει συνταχθεί από τον κ. Περγαντή και την ομάδα του, εξόδοις μας, διότι έχουμε έννομο συμφέρον ως σωματείο επαγγελματιών αλιέων της λιμνοθάλασσας αλλά και ως πολίτες του Δήμου Αιτωλικού.
Με εκτίμηση


ΑΙΤΗΣΗ 2η
Του Σωματείου Ελευθέρων Αλιέων με την επωνυμία «Ο ΝΤΟΛΜΑΣ», που εδρεύει στο Αιτωλικό, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.


ΠΡΟΣ Το Δήμο Αιτωλικού Αιτωλικό 6-11-2008


Παρακαλούμε πολύ όπως μας παραδώσετε αντίγραφο της απόφασης- πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Αιτωλικού που έλαβε χώρα τον στις 23 Μαΐου του 2008 που είχε ως θέμα ημερήσιας διάταξης (μεταξύ άλλων) και το θέμα του βιολογικού καθαρισμού και ειδικότερα την ανάγκη τροποποίησης της μελέτης ως προς τον τελικό αποδέκτη.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ως σωματείο είχαμε υποβάλλει σχετική αίτηση στο Δ.Σ. ώστε να τροποποιηθεί ο τελικός αποδέκτης και να καθορισθεί ως νέος αποδέκτης των λυμάτων του βιολογικού καθαρισμού η περιοχή του Ράγκου, αντί του συμπλέγματος των νησίδων του Ντολμά.

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι στο εν λόγω δημοτικό συμβούλιο στο οποίο είχαμε παραστεί και εμείς όπως και πλήθος πολιτών της πόλεως μας, το Δ.Σ. είχε ομόφωνα υπερψηφίσει την πρόταση μας και είχε αποφασισθεί ΟΜΟΦΩΝΑ την αλλαγή του τελικού προορισμού των λυμάτων από τον Ντολμά στην περιοχή του Ράγκου.

Επειδή ήδη προσήλθαμε στο Δημαρχείο, για να παραλάβουμε το εν λόγω αντίγραφο των πρακτικών της ανωτέρω συνεδριάσεως και δεν μας το παραδώσατε, ισχυριζόμενοι ότι δεν έχει ακόμη καθαρογραφεί (από την άνοιξη του τρέχοντος έτους), με την παρούσα ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ να μας παραδώσετε εντός τριών ημερών από της πρωτοκολλήσεως της παρούσας, αντίγραφο της απόφασης-πρακτικών της ανωτέρω συνεδριάσεως, άνευ ουδεμιάς άλλης καθυστερήσεως.
Με εκτίμηση


Κατά τα λεγόμενα των ψαράδων, σκοπεύουν να κινηθούν δικαστικά, ώστε να μην γίνει το έργο της επέκτασης του βιολογικού καθαρισμού, πάνω στο ιστορικό νησάκι του Ντολμά.
Αναμένουμε την συνέχεια!

Δεν υπάρχουν σχόλια: